Aktivity

Volební valná hromada Asociace si zvolila v Poděbradech nové představenstvo a dozorčí radu

Další

kdo jsme

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, bižuterie, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojů, strojně technologických zařízení a servisních organizací a odborných škol. Více >

co děláme

Podporujeme, prosazujeme a obhajujeme zájmy a požadavky členů a odvětví vůči orgánům státní správy a Evropské unie. Řešíme konkrétní problémy a aktuální témata. Organizujeme vzájemnou spolupráci členů při řešení společných zájmů. Zajišťujeme kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy vyššího stupně. Staráme se o racionální využívání tuzemských zdrojů surovin. Podporujeme vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů. Více >

Mapa

Průmysl v číslech

  1. 49 mld. Kčtržby
  2. 25 000zaměstnanců
  3. 80–90%export
  4. 140 000 m2/denploché sklo
  5. 4,7 mil. kusů/denobalové sklo
  6. 1,5 mil. t/rokutavené skloviny

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie