Výstava HOT HOT HOT

HOT HOT HOT

Sklo, keramika a porcelán od A po Z

14. 4. - 2. 10. 2022, Národní technické muzeum v Praze (www.ntm.cz)

České země jsou světoznámým výrobcem skla, keramiky a porcelánu. To platilo jak v 18. století, tak dnes. Název výstavy proto odkazuje nejen na oheň, živel společný všem třem materiálům, ale i jejich mezinárodní proslulost – jsou stále „horkým zbožím“. Úspěšně v České republice vedle sebe působí domácí firmy a nadnárodní společnosti – desítky velkých závodů, stovky středních podniků a malých dílen. Těží se zde suroviny, zhotovují materiály, konstruují stroje a zařízení, vytváří produkty i výtvarná díla, to vše v šíři a kvalitě, která bere dech. Také se vynalézá, testuje, inovuje, recykluje, bádá, publikuje, sbírá, tvoří a vystavuje, unikátní je síť státních středních a vysokých škol garantujících kvalitní technické, technologické, řemeslné i umělecké vzdělání. To vše vytváří z Čech, Moravy a Slezska skutečnou velmoc, s níž je nutné počítat.

České sklo, keramika a porcelán rozhodně nežijí pouze z tradice, jsou živoucím organismem v nejlepších letech. Prošly si časy rozkvětu a nouze, což se nepochybně bude opakovat i v budoucnu, ale vždy dokázaly přežít. Ač drží krok s dobou čtvrté průmyslové revoluce, vedle sofistikovaných výrobních linek jsou stále nezbytní pracovití a zruční lidé. Právě toto rozprostření od velkosériové automatické výroby po ručně vytvářené kolekce či artefakty dává českému zboží zásadní konkurenční výhodu – charakter a duši.

Třicet let hájí oborové zájmy Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky. Odtud – a z členů jejích partnerských organizací České sklářské společnosti a Svazu výrobců skla a bižuterie – vycházel výběr více než 70 vystavujících. Jedná se proto o představení skla, keramiky a porcelánu skutečně od A po Z, kde nechybí žádná z důležitých oblastí. Bylo na čase ukázat, jak pestrá a mnohovrstevnatá je podstata současného českého „umění ohně“, na níž můžeme být právem hrdí. Je až neuvěřitelné, co vše dokázali čeští technici, technologové či designéři a umělci od roku 1990 vymyslet, zdokonalit, adaptovat nebo realizovat. A právě těmto úspěchům je věnována naše výstava.

Výstava se koná k příležitosti Mezinárodního roku skla a k 30. výročí založení Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky v roce 1990.

Skutečný svět skla a keramiky bez hranic jak geografických, tak časových.

Kompletní tisková zpráva je k dispozici pod ZDE.

 

///EN///

Glass, Ceramics and Porcelain from A to Z

Czech lands have been a world-known producer of glass, ceramics and porcelain. This was true both in the 18th century and today. The title of our exhibition refers to a fire, an element characteristic of all three materials, and their international fame. They are still “hot” commodities. In the Czech Republic, family companies are operating next to international companies – dozens of big enterprises, hundreds of medium-sized enterprises and small workshops. Here raw materials are mined or made, machines and equipment are constructed, new products and artworks are created, all in a breath-taking range and quality. People here invent, test, innovate, recycle, research, publish, collect, create and exhibit. A unique network of high schools and universities guarantees quality technical, technological, craft and artistic education. Thanks to all this, Bohemia, Moravia and Silesia are the real power. In the Czech Republic, family companies are operating next to international companies – dozens of big enterprises, hundreds of medium-sized firms and small workshops.

Czech glass, ceramics and porcelain are not just a tradition, but a living organism in its prime. They have experienced a time of prosperity and need, but always managed to survive. Though they keep up with the time of the fourth industrial revolution, they still need, apart from sophisticated production lines, hardworking and skilled people. It is this reach going from large-scale automatic production to hand-crafted collections or artefacts that give Czech goods a crucial competitive advantage – a character, a soul.

For thirty years, the Association of the Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic has been defending trade union interests. From members of their partner organisations – the Czech Glass Society and the Union of Glass and Fashion Jewellery Producers, we have picked more than 70 exhibitors. It is a presentation of glass, ceramics and porcelain really from A to Z with nothing missing. It was time to show how varied and multi-layered is the essence of the Czech contemporary “art of fire” that we can be proud of. It is incredible what have Czech technicians, technologists, designers and artists been able to invent, improve, adapt or implement since 1990. And we dedicate our exhibition to these successes.Fotoalbum

Vánoční ozdoby / Christmas decoration

Vánoční ozdoby / Christmas decoration

Výstava HOT HOT HOT / HOT HOT HOT exhibition

Výstava HOT HOT HOT / HOT HOT HOT exhibition

Umělecké sklo / Art glass

Umělecké sklo / Art glass

Porcelán / Porcelain

Porcelán / Porcelain

Obalové sklo / Utility glass

Obalové sklo / Utility glass

Vernisáž výstavy HOT HOT HOT / Preview of HOT HOT HOT exhibition

Vernisáž výstavy HOT HOT HOT / Preview of HOT HOT HOT exhibition

Hlavní panel/ Main panel

Hlavní panel/ Main panel

Celá výstava/ All exhibition

Celá výstava/ All exhibition


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie