Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi - průmysl skla, keramiky a porcelánuMateriál „Český sklářský a keramický průmyslu v otázkách a odpovědích“ připravila Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR ve spolupráci se zástupci členských firem.
 
Data, která jsou podkladem pro jednotlivé otázky vycházejí z Výroční zprávy sklářského a keramického průmyslu ČR, která byla vydána v daném roce.
 
Rádi bychom tímto poděkovali všem představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli nám potřebné informace a odpovědi do tohoto materiálu.
 
Děkujeme všem členům Asociace, bez nichž by nebylo možné tento materiál zpracovat.

Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie