Cena Asociace za mimořádný přínos odvětví

Výroba skla, keramiky a porcelánu patří v České republice k tradičním průmyslovým a řemeslným výrobním oborům. Vývoj jde neustále dopředu a je tomu tak i v tomto odvětví. Tradiční výroba není jen o strojích a nových technologiích, ale hlavně o lidech, jejich umu a dovednostech, které se přenášejí mezi generacemi. Tyto drobné, ale mimořádně hodnotné znalosti a dovednosti nás odlišují od jiných světových výrobců a charakterizují nás. Právě znalosti výrobců skla, keramiky a porcelánu a jejich předávání nastupujícím generacím jsou tím pravým pokladem, který je potřeba ocenit. 

Cena Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se uděluje za přínos k rozvoji a udržení odvětví skla, keramiky a porcelánu. Ocenění se uděluje za mimořádně významné výsledky, celoživotní přínos odvětví či výjimečné umělecké či technické počiny v procesu tvorby, výroby či šíření dobrého jména odvětví.

Laureáti

2023

  • doc. Ing. František Novotný, CSc., vedoucí katedry sklářských strojů a robotizace Technická univerzita v Liberci

2022

  • Ing. Vlastimil Burian, spolumajitel a výkonný ředitel firmy Teplotechna-Prima, s.r.o. 
  • Helena Müllerová, vedoucí personálního oddělení a místopředsedkyně představenstva spol. Český porcelán, a.s. 
  • PhDr. Miroslav Vrátný, ředitel firmy FOR G, spol. s r.o.
  • Ing. Ivana Voláková, LAUFEN CZ, s.r.o.

2019

  • Ing. Věra Tesařová, přední česká odbornice v oboru analytických zkoušek skla a keramiky

 

Náležitosti k podávání nominací

Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické nebo právnické osoby z řad členů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. Návrh je předkládán představenstvu Asociace, které rozhoduje o udělení či neudělení ocenění. Pro více informací kontaktujte sekretariát Asociace.


Ing. Věra Tesařová, Setkání sklářů a keramiků 2019

Ing. Věra Tesařová, Setkání sklářů a keramiků 2019

Ing. Vlastimil Burian, Setkání sklářů a keramiků 2022

Ing. Vlastimil Burian, Setkání sklářů a keramiků 2022

Helena Müllerová, Setkání sklářů a keramiků 2022

Helena Müllerová, Setkání sklářů a keramiků 2022

PhDr. Miroslav Vrátný, Setkání sklářů a keramiků 2022

PhDr. Miroslav Vrátný, Setkání sklářů a keramiků 2022

Ing. Ivana Voláková, Setkání sklářů a keramiků 2022

Ing. Ivana Voláková, Setkání sklářů a keramiků 2022

doc. Ing. František Novotný, CSc., Setkání sklářů a keramiků 2023

doc. Ing. František Novotný, CSc., Setkání sklářů a keramiků 2023

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie