Odborné vzdělávání

Asociace podporuje rozvoj a zajištění kvality odborného školství na všech úrovních.

V oblasti vzdělávání se průběžně zabývá problematikou týkající se odborného školství pro sklářský, bižuterní a keramický průmysl a rozvojem spolupráce firem a škol.

Asociace pořádá semináře a workshopy pro členy s hlavním cílem sdílení dobré praxe a vzdělávání k aktuálním tématům spojených s odvětvím.  


Spolupráce sklářských firem a škol: Pracovní příležitosti pro studenty

V prostorách Střední školy AGC se rodí budoucí odborníci, technici a průmysloví lídři trendu 4.0. I letos škola přichystala skvělou příležitost pro žáky 2. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik. Společně s předními zaměstnavateli v regionu jako jsou AGC Flat Glass Czech a.s., AGC Automotive Czech a.s., Teplotechna-Prima s.r.o. a O-I Czech Republic a.s. škola zorganizovala setkání s žáky a rodiči, které otevírá dveře do světa profesionální praxe.

Uskutečnil se Workshop - Sdílení dobré praxe BOZP

Ve dnech 15. – 16. března 2023 se uskutečnila ve Cvikově v hotelu Kleis a následně v Novém Boru ve firmě Crystalex CZ jedna z posledních akcí organizovaných v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty“. Konkrétně se jednalo o „Workshop pro členy Asociace Sdílení dobré praxe – Kultura zdravé a bezpečné práce“. 

Uskutečnil se Kulatý stůl: Spolupráce firem a škol

Dne 9. března 2023 se v hotelu DUO v Praze uskutečnila akce s názvem „Kulatý stůl: Spolupráce škol a firem v odvětví skla a keramiky“. Asociace se tentokrát zaměřila na dobrou praxi v oblasti spolupráce firem a škol při oslovování studentů, spolupráci v rámci vzdělávacího procesu formou praxí a zapojení firem do vzdělávacího procesu až po nábor absolventů škol do firem. Zúčastněné firmy a školy sdílely své představy o dalších možnostech rozvoje spolupráce.

WORKSHOP BOZP – SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

Dne 26. října 2022 se uskutečnil v hotelu U Kozičky v Teplicích workshop organizovaný v rámci vzdělávacího projektu, konkrétně seminář klíčové aktivity KA č. 5 - Odborné kurzy pro členy ASKP z oblasti HR.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie