Expertní skupiny

Kolektivní vyjednávání vyššího stupně

Pro naplnění zaměstnavatelských funkcí a udržení sociálního dialogu vede Asociace kolektivní vyjednávání vyššího stupně se zástupci Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (www.ossklo.cz).

Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR zastupuje při jednání Expertní skupina, která je složena ze zástupců členů reprezentujících všechny výrobní obory sklářského a keramického průmyslu. Cílem kolektivního vyjednávání je stanovení pracovních, případně i mimopracovních podmínek zaměstnanců a úprava vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Postup při kolektivním vyjednávání upravuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
 
Výsledkem kolektivního vyjednávání vyššího stupně je uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně vč. mzdových tarifů. Kolektivní smlouva je prostředkem pro zachování sociálního smíru, který má zásadní vliv na udržení konkurenceschopnosti firem a jejich prosperitu. 

Oběhové hospodářství - recyklace skla

Asociace a její členové se dlouhodobě věnují recyklaci skla. Sklo jako odpad je významnou druhotnou surovinou. Význam recyklace skla je velmi vysoký z hlediska ekologického, energetického i technického. Do oběhu či výrobního koloběhu lze totiž navrátit téměř celé množství surovin, ale i část energie vložené do skla v původním výrobním procesu.

Mezi členy Asociace patří nejen výrobci a zpracovatelé skla, ale i recyklační firmy. Právě ty upravují, čistí a umožňují vrátit odpadové sklo zpátky do výroby. Expertní skupina se věnuje podpoře a řešení konkrétních rizik spojenými s recyklací odpadového skla a vrácení zpět do výroby. Jejím cílem je, aby i za podpory vlády bylo dosaženo minimálního skládkování skla a jeho navrácení zpět do výrobního koloběhu.

Suroviny a jejich zdroje nejsou levné ani nekonečné.

Chytřejší využívání surovin, může negativní dopady zmírnit.

  • recyklace skla
  • energetická úspora
  • snížení emisí

Chemické látky

Hlavním cílem pracovní skupiny je identifikace problematických látek, shromažďování informací, sledování připravované změny v české a evropské legislativě a koordinace spolupráce při obhajobě zájmů odvětví směrem k příslušným ministerstvům a evropským orgánům.

Problematika chemických látek ve skle, REACH, Food Contact atd. jsou a budou pro naše výrobce aktuální dnes i v následujícím období.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie