Tiskové zprávy

Výstava HOT HOT HOT Sklo, keramika a porcelán od A po Z

Od 14. dubna 2022 se v Národním technickém muzeu koná výstava „HOT HOT HOT Sklo, keramika a porcelán od A po Z“, která představí všechny podoby současného českého skla, keramiky a porcelánu. Výstava vznikla při příležitosti Mezinárodního roku skla a k 30. výročí Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR založené v roce 1990. Jejím cílem je ukázat, jak pestrá a mnohovrstevná je podstata současného českého „umění ohně“ od průmyslu po design, umění či výzkum.

Skláři a keramici ustáli pandemii a očekávají růst

Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla i sklářský a keramický průmysl. Celkové tržby a export poklesly meziročně o desetinu a propadly se na úroveň dosahovanou před 5 lety. Vzhledem k původnímu očekávání a vývoji situace ve světě jde o dobrý výsledek, ke kterému přispěla především schopnost firem přizpůsobit se měnící se situaci.

Memorandum: Podpora rozvoje sklářství

V dubnu 2019 podepsali zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR), České sklářské společnosti (ČSS) a Svazu výrobců skla a bižuterie (SVSB) memorandum o spolupráci.  Společně reprezentují odvětví již skoro 30 let a uvědomují si potřebu posílení koordinované spolupráce a postupu v oblastech společného zájmu s cílem dalšího rozvoje českého sklářství.

Sklářské svítání 2018: Automatizace a specializovaná výroba

Český sklářský průmysl patří k odvětvím s nejvyšší mírou automatizace. Do sklářských linek se v posledních letech začínají zapojovat také roboty. U výroby užitkového skla je však daní za vysokou míru automatizace užší sortiment a menší schopnost reakce na požadavky zákazníků, zaznělo na letošním sedmém ročníku Sklářského svítání, které v Jablonci nad Nisou pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Výrobcům skla a keramiky se daří i 100 let od vzniku První republiky

Výroba skla, keramiky a porcelánu patří k tradičním průmyslovým odvětvím v České republice, a to s dlouhou tradicí, která je přímo navázaná na vysokou kvalitu výroby, její modernizaci a rozvoj obchodních vztahů po celém světě. Zástupci sklářského a keramického průmyslu v ČR se ve dnech 4. a 5. září 2018 setkali na již V. Setkání sklářů a keramiků, které se letos konalo v zámeckém hotelu Hrubá Skála v Českém ráji. Účastníci Setkání nejen zhodnotili uplynulý vývoj, ale řešili i otázky spojené s automatizací a digitalizací výroby a přístupem k nově nastupujícím generacím zaměstnanců na trh práce a jejich uplatnění v odvětví.

Projekt sklářů a keramiků je přínosem pro sociální dialog

Rozvoj sklářského a keramického průmyslu je postaven nejen na tradici a na inovacích, ale také na dobrých vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. K rozvoji a udržování těchto vztahů realizoval v letech 2016 - 2018 Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) se svým partnerem Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) evropský projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí v oblastech sociálního dialogu“ (reg. číslo projektu: CZ.031-52/0.0/0.0/15_002/0001970).

Budoucnost českého i evropského průmyslu skla a keramiky

Rozvoj sklářského a keramického průmyslu je postaven nejen na tradici, ale i na inovacích. Odvětví se rozvijí a inovuje v oblasti produktů, technologií, zvolených materiálů i designu. Mezi základní výzvy pro výrobce v odvětví patří v současné době zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků, pro které se stane odborně i řemeslně zajímavá výroba srdcovou záležitostí. 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie