Tiskové zprávy

MPO: Zahajovací zasedání Pracovní skupiny na vysoké úrovni

PRO SKLÁŘSKÝ A KERAMICKÝ PRŮMYSL JE ZÁSADNÍ UDRŽENÍ KONKURENCESCHNOPNOSTI ODVĚTVÍ NEJEN V EVROPĚ

Dne 12. července 2024 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konalo zahajovací zasedání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro sklářský a keramický průmysl. Jednání bylo zorganizováno Ministerstvem průmyslu a obchodu společně s Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR). Samotné jednání zahájil a vedl Ing. Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství společně s Ing. Petrem Mazzolinim, prezidentem asociace.

Evropa: Prohlášení energeticky náročných odvětví

Glass Alliance Europe zveřejnilo společné stanovisko Aliance energeticky náročných průmyslových odvětví.  Transformace evropských energeticky náročných průmyslových odvětví do roku 2040 naléhavě vyžaduje v současnosti chybějící předpoklady umožňující přechod. Ambiciózní cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040 znamená hluboké přetvoření energeticky náročných průmyslových odvětví, která jsou základy evropské výrobní páteře a jejích hodnotových řetězců. Tento bezprecedentní cíl je vzdálen méně než dvě desetiletí.

Návrh evropské komise na snížení emisí je nesplnitelný

Praha, 14. února 2024 - Zástupci energeticky náročných odvětví českého průmyslu upozorňují, že ČR by neměla podpořit Evropskou komisí navržený klimatický cíl snížit emise o 90 % do roku 2040. Návrh vychází z nerealistických předpokladů a zcela opomíjí skutečnost, že Evropská unie ani jednotlivé členské státy zatím nevytvořily podmínky nezbytné pro masivní investice do zelené transformace průmyslu v jednotlivých zemích. 

Vláda odděluje český sklářský a keramický průmysl od Evropy

Současná česká vláda se rozhodla oddělit český sklářský a keramický průmysl od Evropy! V rámci konsolidačního balíčku ruší stávající daňové osvobození (tzv. energetická daň) u mineralogických procesů, mezi které patří i výroba skla, keramiky a porcelánu. Tyto činnosti byly a nadále mohou být na národní úrovni vyjmuty ze zdanění, jak připouští revize evropské směrnice Energy Taxation Directive (ETD). 

Skláři a keramici zvýšili tržby a postavili se inflaci

Globální ekonomický růst zpomaluje. Dodavatelské řetězce již sice fungují bez významnějších problémů, avšak v řadě zemí zůstává inflace i přes postupný pokles vysoká a nadále tak citelně snižuje kupní sílu koncových zákazníků. Komplikace spojené s enormním růstem cen energií, které firmám v odvětví skla a keramiky přinesl rok 2022, ovlivnily ceny produktů i finanční situaci firem v tomto energeticky náročném odvětví. Důsledky vývoje cen energií a všech vstupů s významně rostoucí inflací, pociťují firmy i v aktuálním roce. 

Setkání sklářů a keramiků: V roce 2021 na počátku energetické krize

Rok 2021 odstartoval všem Evropanům zatím neřešenou energetickou krizí. Energeticky náročná průmyslová odvětví spadla do nečekaných problémů. Na konci roku ceny plynu vylétly na deseti-patnácti násobky cen v porovnání s předchozími léty. Přes obtíže s nárůstem cen všech vstupů se firmám ve sklářském a keramickém průmyslu po prvním covidovém roce podařilo dosáhnout v roce 2021 růstu tržeb skoro na 56 mld. Kč, což je jeden z nejlepších výsledků za posledních 30 let. 

Otevřený dopis na premiéra: Nečinnost vlády ohrožuje průmysl

BEZ OKAMŽITÉHO ZÁSAHU VLÁDY HROZÍ KRACH MNOHA FIREM A MASIVNÍ PROPOUŠTĚNÍ

Zástupci energeticky náročných průmyslových odvětví zaslali předsedovi vlády ČR otevřený dopis, v němž jej žádají o urychlený zásah proti extrémním cenám energií a maximální podporu českého průmyslu v Evropské unii. Doporučují vládě šest konkrétních opatření, která by pomohla řešit příčiny nebo tlumit následky současných cen, které nemají nic společného s českou realitou.

Výstava HOT HOT HOT Sklo, keramika a porcelán od A po Z

Od 14. dubna 2022 se v Národním technickém muzeu koná výstava „HOT HOT HOT Sklo, keramika a porcelán od A po Z“, která představí všechny podoby současného českého skla, keramiky a porcelánu. Výstava vznikla při příležitosti Mezinárodního roku skla a k 30. výročí Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR založené v roce 1990. Jejím cílem je ukázat, jak pestrá a mnohovrstevná je podstata současného českého „umění ohně“ od průmyslu po design, umění či výzkum.

Skláři a keramici ustáli pandemii a očekávají růst

Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla i sklářský a keramický průmysl. Celkové tržby a export poklesly meziročně o desetinu a propadly se na úroveň dosahovanou před 5 lety. Vzhledem k původnímu očekávání a vývoji situace ve světě jde o dobrý výsledek, ke kterému přispěla především schopnost firem přizpůsobit se měnící se situaci.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie