Tiskové zprávy

Skláři a keramici zvýšili tržby a postavili se inflaci

Globální ekonomický růst zpomaluje. Dodavatelské řetězce již sice fungují bez významnějších problémů, avšak v řadě zemí zůstává inflace i přes postupný pokles vysoká a nadále tak citelně snižuje kupní sílu koncových zákazníků. Komplikace spojené s enormním růstem cen energií, které firmám v odvětví skla a keramiky přinesl rok 2022, ovlivnily ceny produktů i finanční situaci firem v tomto energeticky náročném odvětví. Důsledky vývoje cen energií a všech vstupů s významně rostoucí inflací, pociťují firmy i v aktuálním roce. Realita roku 2023 přináší firmám po třech náročných letech další výzvu spojenou se stále vysokou inflací, která ve výsledku negativně ovlivňuje uvažování zákazníků napříč hospodářstvím. Výhled na další období není zcela pozitivní, a tak výrobce v odvětví skla a keramiky čeká další náročná výzva spojená s umístěním svých výrobků na český, evropský a světový trh, který je rozdělen ekonomickou politickou situací i rozdílnými cenami energií a základních vstupů nutných pro výrobu. To vytváří nerovnoměrné podmínky v jinak konkurenčním prostředí. Právě schopnost promítnout současné ceny vstupů do koncových výrobků a jejich úspěšné umístění na světový trh je největší výzvou pro výrobce a současně i exportéry v odvětví. Nejistota spojená s plánováním na příští rok 2024 ohrožuje stabilitu a někdy i existenci firem v odvětví.

Setkání sklářů a keramiků: V roce 2021 na počátku energetické krize

Rok 2021 odstartoval všem Evropanům zatím neřešenou energetickou krizí. Energeticky náročná průmyslová odvětví spadla do nečekaných problémů. Na konci roku ceny plynu vylétly na deseti-patnácti násobky cen v porovnání s předchozími léty. Přes obtíže s nárůstem cen všech vstupů se firmám ve sklářském a keramickém průmyslu po prvním covidovém roce podařilo dosáhnout v roce 2021 růstu tržeb skoro na 56 mld. Kč, což je jeden z nejlepších výsledků za posledních 30 let. Realita roku 2022 však staví výrobce do obtížné pozice a náročná výzva spojená enormním růstem cen energií, které není možné promítnout do koncových výrobků. Nejistota spojená s plánováním na příští rok 2023 a právě dopady vysokých cen energií, které extrémně zvyšují výrobní náklady, ohrožují existenci mnoha firem v odvětví skla a keramiky.

Otevřený dopis na premiéra: Nečinnost vlády ohrožuje průmysl

BEZ OKAMŽITÉHO ZÁSAHU VLÁDY HROZÍ KRACH MNOHA FIREM A MASIVNÍ PROPOUŠTĚNÍ

Zástupci energeticky náročných průmyslových odvětví zaslali předsedovi vlády ČR otevřený dopis, v němž jej žádají o urychlený zásah proti extrémním cenám energií a maximální podporu českého průmyslu v Evropské unii. Doporučují vládě šest konkrétních opatření, která by pomohla řešit příčiny nebo tlumit následky současných cen, které nemají nic společného s českou realitou.

Výstava HOT HOT HOT Sklo, keramika a porcelán od A po Z

Od 14. dubna 2022 se v Národním technickém muzeu koná výstava „HOT HOT HOT Sklo, keramika a porcelán od A po Z“, která představí všechny podoby současného českého skla, keramiky a porcelánu. Výstava vznikla při příležitosti Mezinárodního roku skla a k 30. výročí Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR založené v roce 1990. Jejím cílem je ukázat, jak pestrá a mnohovrstevná je podstata současného českého „umění ohně“ od průmyslu po design, umění či výzkum.

Skláři a keramici ustáli pandemii a očekávají růst

Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla i sklářský a keramický průmysl. Celkové tržby a export poklesly meziročně o desetinu a propadly se na úroveň dosahovanou před 5 lety. Vzhledem k původnímu očekávání a vývoji situace ve světě jde o dobrý výsledek, ke kterému přispěla především schopnost firem přizpůsobit se měnící se situaci.

Memorandum: Podpora rozvoje sklářství

V dubnu 2019 podepsali zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR), České sklářské společnosti (ČSS) a Svazu výrobců skla a bižuterie (SVSB) memorandum o spolupráci.  Společně reprezentují odvětví již skoro 30 let a uvědomují si potřebu posílení koordinované spolupráce a postupu v oblastech společného zájmu s cílem dalšího rozvoje českého sklářství.

Sklářské svítání 2018: Automatizace a specializovaná výroba

Český sklářský průmysl patří k odvětvím s nejvyšší mírou automatizace. Do sklářských linek se v posledních letech začínají zapojovat také roboty. U výroby užitkového skla je však daní za vysokou míru automatizace užší sortiment a menší schopnost reakce na požadavky zákazníků, zaznělo na letošním sedmém ročníku Sklářského svítání, které v Jablonci nad Nisou pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Výrobcům skla a keramiky se daří i 100 let od vzniku První republiky

Výroba skla, keramiky a porcelánu patří k tradičním průmyslovým odvětvím v České republice, a to s dlouhou tradicí, která je přímo navázaná na vysokou kvalitu výroby, její modernizaci a rozvoj obchodních vztahů po celém světě. Zástupci sklářského a keramického průmyslu v ČR se ve dnech 4. a 5. září 2018 setkali na již V. Setkání sklářů a keramiků, které se letos konalo v zámeckém hotelu Hrubá Skála v Českém ráji. Účastníci Setkání nejen zhodnotili uplynulý vývoj, ale řešili i otázky spojené s automatizací a digitalizací výroby a přístupem k nově nastupujícím generacím zaměstnanců na trh práce a jejich uplatnění v odvětví.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie