Český sklářský průmysl

Sklářský průmysl patří k tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu v České republice. V devadesátých letech minulého století se ve sklářském průmyslu v České republice vytvořila a stabilizovala nová vlastnická struktura s vysokou zahraniční kapitálovou účastí mezinárodních koncernů. V návaznosti na to byla výrazně modernizována, koncentrována a restrukturalizována výrobní základna největších podniků sklářského průmyslu. Jednalo se především o tzv. výroby průmyslových skel - ploché sklo, obalové sklo a skleněná vlákna. Je nutné říci, že český managment těchto podniků, ale i řadoví zaměstnanci prokázali svoji vysokou kvalifikaci, adaptabilitu a odpovědnost v plnění pracovních povinností. V tzv. českých rukou zůstala výroba užitkového skla a bižuterie. V těchto výrobách sice došlo ke koncentraci a restrukturalizaci výrob, ale modernizace výroby nebyla tak výrazná jako u průmyslových skel. Důvodem byl jednak nedostatek kapitálu, ale i vysoký podíl ruční práce. Přesto především tyto dva výrobní obory jsou vázány s pojmem "České sklo". Stále zde ještě je řemeslná zdatnost a invence českých sklářů.

Sortiment sklářského průmyslu v České republice zahrnuje výrobní obory:

  • ploché sklo
  • obalové sklo
  • skleněná vlákna a výrobky z nich
  • užitkové sklo
  • ostatní sklo (speciální skla)

Rozmístění sklářského průmyslu v České republice je zobrazeno v následující mapě.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Ploché sklo

Jediným výrobcem velkoformátového plochého skla v České republice je společnost AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group se sídlem v Teplicích. Tato společnost je v současnosti největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě.

Aktivity společnosti AGC Flat Glass Czech, a.s.,člen AGC Group, v Teplicích zahrnují výrobu základního plochého plaveného skla (float) v barvě čiré nebo definované odstíny zelené. Ta jsou další transformací zhodnocována na tzv. nízkoemisivní skla upravující světelný a energetický průtok , dále na skla bezpečnostní lepená nebo tvrzená, skla zvukově izolační, matovaná nebo lakovaná skla pro exterierové i interierové aplikace a zrcadla. Dalším zpracováním vznikají izolační dvojskla a trojskla, ohýbaná stavební skla, nábytková skla, skla pro solární techniku a protipožární skla. Vedle plaveného skla společnost vyrábí desítky vzorů ornamentního litého skla.

Velké množství plochého skla zpracovává v České republice automobilová divize, reprezentovaná AGC Automotive Czech, a.s. v Chudeřicích u Teplic na bezpečnostní skla pro automobilový průmysl.

V České republice působí řada dalších firem zpracovávající ploché sklo na různé specializované produkty. 

Saint - Gobain Sekurit ČR, spol. s r.o., Hořovice, výroba skel pro osobní automobily; Pilkington Czech, spol s r.o., Noviny pod Ralskem, výroba skel pro stavebnictví, Amirro, s.r.o., Čelákovice, výroba zrcadel a nábytkového skla; ERTL GLAS, s.r.o., Říčany, výroba jednotabulového bezpečnostního kaleného skla; Izolas, spol. s r.o., Brno, výroba skel pro stavebnictví a zrcadel; WMA-Glass, s.r.o. Chrastava, výroba izolačních skel; VEHA, spol. s r.o., Frýdek Místek, výroba izolačních skel.

Vedle výše uvedených společností existuje i řada velkoobchodních firem obchodujících s produkty a službami týkajícími se zušlechtěných plochých skel.


Obalové sklo

Produkce obalového skla zahrnuje nápojové láhve a konzervové sklo vyráběné pro potravinářský průmysl (pivo, víno, likéry, nealkoholické nápoje, minerální vody, ovoce atd.) a dále pak skleněné obaly pro výrobky chemického, farmaceutického a kosmetického průmyslu.

Dominantními výrobci obalového skla v České republice jsou společnosti O-I Manufacturing Czech Republic, a.s, s prodejní společností O-I Sales and Distribution Czech Republic, s.r.o., Dubí u Teplic, které jsou členy nadnárodní skupiny podniků Owens-Illinois (USA) a VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s., Kyjov, která je součástí nadnárodní skupiny Vetropack Holding AG. Dále v České republice působí výrobci skleněných obalů SKLÁRNY MORAVIA, a.s., Úsobrno a STÖLZLE - UNION, s.r.o., Heřmanova Huť.

Skleněná vlákna a výrobky z nich

Jediným výrobcem skleněných textilních vláken a výrobků z nich v České republice je Saint-Gobain ADFORS CZ, s.r.o., Litomyšl. Společnost vyrábí primární skleněná vlákna a vláknité produkty pro kompozitní materialy - jako jsou sklovláknité příze, sklovláknitý roving (dlouhé nekonečné vlákno) pro sekání, stříhání, tkaní, vinutí a tažený, skleněnými vlákny vyztužený profil, sekané sklovláknité prameny, rohože ze sekaných pramenů. Ze skleněných vláken je dále vyráběna řada typů sklovláknitých technických tkanin, mřížkové sklovláknité tkaniny, sklovláknité tapety, netkaný textilní pás "vlies". 
 
Kompozitní produkty vytvářené ze skleněných vláken jsou žádány zvláště výrobci dopravních prostředků a výrobci stavebních i strojních konstrukcí pro svoje konstrukční a fyzikální vlastnosti (mechanické, odolnostní, elektrické a další), kterými převyšují vlastnosti tradičních kovových, dřevěných či stavebních materiálů, a to při nižších uživatelských nákladech. Významně se zvyšuje zejména užití mřížkových tkanin ve stavebnictví zejména v zateplovacích systémech budov. 
 

Jediným českým výrobcem, který se zabývá výrobou tepelných a zvukových izolací ze skleněných vláken ve formě rohoží a desek (obchodní značka ROTAFLEX Super®) je společnost Union Lesní Brána, a.s. v Dubí u Teplic. 
 

Izolační materiál na bázi skelné vlny ve formě desek a rolí vyrábí KNAUF INSULATION, spol. s.r.o. v Krupce u Teplic.

Užitkové sklo

V roce 2008 došlo k výrazným změnám ve struktuře výrobců užitkového skla. Zkrachovala společnost Bohemia Crystalex Trading, a.s. v Liberci, která sdružovala nejvýznamnější české výrobce užitkového skla, a to Crystalex, a.s., Nový Bor (stolní a zdobené sklo), dále Sklo BOHEMIA, a.s., Světlá nad Sázavou (sodnodraselné sklo a olovnatý křišťál), Sklárny BOHEMIA, a.s., Poděbrady (olovnatý křišťál) a společnost Sklárny Kavalier, a.s., Sázava (borosilikátové varné domácenské sklo).

Noví majitelé uvedli zatím části zmiňovaných firem do provozu.

Vznikly nové firmy Crystalex CZ, s.r.o. (dříve Crystalex, a.s.), Crystal Bohemia, a.s. (dříve Sklárny Bohemia, a.s.), KavalierGlass, s.r.o. (dříve Sklárny Kavalier, a.s.) a Crystalite Bohemia, s.r.o. (dříve Sklo Bohemia, a.s.) 
 

V České republice však existuje ještě celá řada menších firem s velmi rozmanitým sortimentem - umělecké sklo, broušený olovnatý křišťál, užitkové sklo dekorované malbou, perokresbou, lazurou, vysokým smaltem a rytinou, ručně vyráběné užitkové sklo, historické repliky, hutní sklo atd. Například firmy - AJETO, s.r.o., Lindava, Rückl CRYSTAL, a.s., Nižbor, Blažek Glass, s.r.o., Poděbrady, CEASAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., Světlá nad Sázavou, SKLÁRNA SLAVIA, s.r.o., Nový Bor, Královská Huť, s.r.o., Doksy, EGERMANN, s.r.o., Nový Bor, JADI, s.r.o., Jablonec nad Nisou, a celá řada dalších. Lisofoukané dekorované nápojové sklo vyrábí Sklárna Heřmanova Huť, a.s.

Exkluzivní, ručně vyráběné užitkové sklo, vyrábí společnost Moser, a.s., Karlovy Vary.


Ostatní sklo

Produkty zařazované do tohoto oboru sklářského průmyslu se často (zvláště v zahraničí) nazývají speciální skla a jedná se o širokou paletu sklářských produktů s přesně definovanými zvláštními vlastnostmi, které mají své odběratele převážně v jiných zpracovatelských oborech z průmyslového trhu. Sortiment tohoto oboru je v České republice velmi široký. Zahrnuje technické, laboratorní a laboratorní přístrojové sklo, technické kuličky, skleněné průmyslové aparatury, ochranné svářečské sklo, optické sklo a zařazuje se sem i výroba stavebních skleněných tvárnic, výroba bižuterních polotovarů a výroba osvětlovacího skla.

Dominantním českým výrobcem technického a laboratorního skla, trubic a aparatur z borosilikátového skla je společnost KavalierGlass, a.s. (dříve Sklárny Kavalier, a.s.), Sázava. Dále vyrábí technické sklo a laboratorní sklo TECHNOSKLO, s.r.o., Držkov, EXATHERM, s.r.o., Železný Brod (skleněné teploměry a hustoměry), Vitrum, spol. s r.o.- Sklárna Janov a další menší firmy.

Z výrobců optického skla jmenujme např. společnosti EcoGlass, s.r.o., Jablonec nad Nisou, která se zabývá výrobou přesných lisovaných komponentů z optických skel pro elektrooptické přístroje a BOHEMIA OPTIK, s.r.o., Mařenice u České Lípy, která je výrobcem optických komponent a systémů.

Společnost VITRABLOK, k.s., Duchcov vyrábí skleněné tvárnice pro stavebnictví.

Výroba bižuterních polotovarů je předmětem činnosti řady podniků vesměs ze severu území České republiky, v oblasti Jablonecka (Preciosa, a.s., Liglass, a.s, PAS JABLONEC, a.s.).

Osvětlovací sklo vyrábí Sklárny Janštejn, s.r.o. a je doplňkovým sortimentem několika menších výrobců užitkového a technického skla. Výrobou komponent pro výrobu lustrů a samostatnou výrobou lustrů se zabývá řada podniků, nejvýznamnějšími výrobci jsou Preciosa, a.s., Liglass, a.s.

Pece, stroje a zařízení a odborné služby pro sklářský průmysl

V České republice působí v současné době kolem čtyřiceti až padesáti samostatných firem, které vyrábějí a dodávají pece, stroje a zařízení, sklářské formy a přístroje, které slouží ve výrobě skla, dále jsou to firmy provádějící servisní, projekční a odborné a poradenské práce pro tento obor. Tyto firmy jsou různé velikosti a mají samozřejmě různý dosah své činnosti.

Mezi společnosti, které vyvíjejí samostatnou produkční a obchodní činnost přesahující významněji hranice teritoria České republiky, patří někteří výrobci strojů a zařízení - zvláště Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. vyrábějící stroje a zařízení pro automatickou výrobu obalového skla. Dále např. podnik SKLOPAN LIBEREC, a.s., který vyrábí stroje na opracování plochého skla, firma Sklářské stroje Znojmo, s.r.o. dodává různá strojní sklářská zařízení. Stroje a zařízení na výrobu a zpracování skleněného vlákna vyrábí TRIMA, s.r.o., Turnov.

Firma Elsklo, spol. s r.o., Desná v Jizerských horách navrhuje a dodává zařízení pro malotonážní elektrické tavení skla. Sklářské hutní agregáty projektují a staví Teplotechna Prima, s.r.o., Teplice a PKI Sklopece Olomouc, spol. s r.o. Významné zahraniční aktivity v oblasti designu a systémů řízení sklářských tavicích agregátů má společnost Glass Service, a.s., Vsetín a také firma Dites, s.r.o., Teplice (automatizované systémy řízení technologických procesů). Plynové tavicí pece a pomocné pece pro ruční výrobu skla vyrábí EGT servis, s.r.o., Hradec Králové.

Převážně na úrovni služeb a dodávek pro české producenty pracují výrobci a dodavatelé litinových a ocelových forem pro užitkové a osvětlovací sklo Brnoform, s.r.o., Brno a SKLOFORM, a.s., Suchdol nad Lužnicí. Dále pak např. firma Desko, a.s., Desná v Jizerských horách (stroje a formy pro bižuterní výroby). Výrobci strojních zařízení pro výrobu skla jsou dále firmy FOR G, s.r.o., Teplice nebo Bohemia Machine, s.r.o., Světlá nad Sázavou.

Poměrně velká skupina firem i řada nezávislých jednotlivců se zabývá návrhy postupů a stavbou strojů pro mechanické opracování skla (procesy rytí, broušení, leštění) - jako DIAS Turnov, s.r.o. nebo POLPUR, s.r.o., Turnov. 
 

Suroviny pro sklářský průmysl

Dlouholetá tradice a rozvoj výroby skla byly podmíněny, mimo další faktory, dostatkem základních surovin, tj. písku, kaolinu, živce a křemene.

Vysoce kvalitní sklářské písky s extrémně vysokým obsahem SiO2 jsou vynikající pro sklářský průmysl i pro nejrůznější použití v dalších oborech. Písky se dodávají vlhké i sušené. V České republice těží a dodávají tyto písky společnosti Provodínské písky, a.s., Provodín a Sklopísek Střeleč, a.s., Mladějov v Čechách.

Těžbou a úpravou kaolinů se zabývají společnosti LB MINERALS, s.r.o., Sedlecký kaolin, a.s., Božičany a Kaolin Hlubany, a.s. Podbořany. Mimo těžby a úpravy kaolinů je součástí produkce společnosti LB MINERALS, s.r.o. i těžba a úprava živců. Pro výrobu obalového a tabulového skla, glazur a porcelánu jsou vhodné živce draselné, pro výrobu frit a smaltů živce sodnovápenaté. Živce sodnodraselné se uplatňují jako tavivo.

Použitá literatura Wikipedie, otevřená encyklopedie 
www.free-energy.webpark.cz 
www.geologie.vsb.cz 
www.home.zf.jcu.cz

Použité fotografie

AGC Flat Glass Czech, a.s. 
Crystal Bohemia, a.s. 
Moser, a.s. 
SPL RECYCLING, a.s. 
Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. 
Blažek Glass, s.r.o.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie