Partnerské organizace

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Jedná se o největší zaměstnavatelský svaz, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

Odkaz: www.spcr.cz

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Glass Alliance Europe 

Glass Alliance Europe je evropské sdružení sklářského průmyslu. Jeho jedinečnou schopností je shromáždit všechna sklářská odvětví s cílem řešení společných problémů. Skládá se z 19 národních asociací a zastupuje všechny hlavní obory sklářského průmyslu.

Evropský sklářský průmysl si je vědom velké přidané hodnoty svých výrobků a proto se spojil právě v rámci Glass Alliance Europe s cílem zdůraznit význam sklářského průmyslu v celé Evropě a podpořit ekonomické a politické prostředí, aby evropský sklářský průmysl nadále vzkvétal a poskytoval Evropě inovativní, stylový a udržitelný materiál, který je přítomen v každém aspektu našeho každodenního života.

Odkaz: www.glassallianceeurope.eu

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Glass Alliance Europe.

Cerame Unie 

Cerame-Unie reprezentuje evropský keramický průmysl. Jejím posláním je zajistit, aby hlas tohoto konkurenčního, dynamického a inovačního odvětví byl slyšen na úrovni EU.  Mezi její členy patří národní keramické asociace v celé Evropě, s nimiž pracuje na řešení problémů, které se dotýkají jak průmyslu, tak celé Evropy. Své aktivity zaměřuje na řadu oblastí, mezi které patří životní prostředí, zdraví a bezpečnost, změny klimatu a energie, obchod a vnitřní trh, konstrukce a udržitelnost, výzkum a inovace, suroviny a normalizace.

Odkaz: www.cerameunie.eu

Česká sklářská společnost 

Je dobrovolná odborná organizace, která sdružuje individuální a kolektivní členy sklářských oborů, bižuterie a oborů příbuzných, včetně jejich dodavatelů. Rozvíjí tvůrčí aktivity, schopnosti a znalosti svých členů. Vyvíjí činnost na poli sklářské vědy, výzkumu, techniky, technologie, péče o životní prostředí, sklářské historie, umění, sklářského školství a v dalších směrech.

Odkaz: www.czech-glass-society.cz

Česká sklářská společnost je členem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Svaz výrobců skla a bižuterie 

Je dobrovolná odborná organizace, která sdružuje individuální a kolektivní členy sklářských oborů, bižuterie a oborů příbuzných, včetně jejich dodavatelů. Rozvíjí tvůrčí aktivity, schopnosti a znalosti svých členů. Vyvíjí činnost na poli sklářské vědy, výzkumu, techniky, technologie, péče o životní prostředí, sklářské historie, umění, sklářského školství a v dalších směrech.

Odkaz: www.svsb.cz

Svaz výrobců skla a bižuterie je členem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie