Staňte se členem

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je zájmové sdružení výrobců skla, porcelánu, keramiky jejich servisních organizací a odborných škol. Obhajuje zájmy odvětví a svých členů u orgánů státní správy ČR, institucí evropské unie a organizuje spolupráci svých členů.

Na národní úrovni Asociace spolupracovala na plnění programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR a na prosazování zájmů přímo souvisejících se sklářským a keramickým průmyslem s Českou sklářskou společností. V rámci Evropské unie spolupracovala v prosazování zájmů sklářského průmyslu s Glass Alliance Europe a v rámci možností spolupracuje i s dalšími profesními organizacemi.

Prioritní činnosti Asociace

 • Podpora konkurenceschopnosti
 • Životní prostředí
 • Kolektivní vyjednávání vyššího stupně
 • Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské)
 • Sociální dialog
 • Servis služeb a informací

Členstvím v Asociaci získáte

 • Podporu při prosazování a obhajobě zájmů odvětví i jednotlivých členů na národní i mezinárodní úrovni 
 • Spolupráci při prosazování zájmů odvětví v České republice i Evropské unii
 • Možnost zapojení členů do činnosti Expertních skupin (Kolektivní vyjednávání, Chemické látky, Oběhové hospodářství a další) s cílem jasně definovat a reagovat na aktuální témata
 • Sdílení dobré praxe a zkušeností v rámci odvětví
 • Zastupování zájmů členů v českých i mezinárodních organizacích (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Glass Alliance Europe)
 • Informace při přípravě stanovisek pro orgány v České republice a s evropskými institucemi
 • Podpora aktivit členů i jejich účasti na zahraničních veletrzích a výstavách
 • Organizace školení pro členy k aktuálním tématům
 • Prezentace člena na internetových stránkách Asociace a portálu Sklo a keramika CZ
 • Bezplatné zasílání zpravodaje Asociace a informaci z Glass Alliance Europe
 • Možnost zapojení do Expertních skupin Svaz průmyslu a dopravy ČR a Glass Alliance Europe
 • Přístup k datům z Výroční zprávy sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Účast na seminářích a na odvětvové akci Setkání sklářů a keramiků 
 • Pronájem zasedacích místností v Praze  

Pokud se rozhodujete o členství kontaktujte nás!

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
Marek Novák, MBA, tajemník 
e-mail: novak@askpcr.cz, tel.: 773 293 833

Napište nám

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie