Pořádané akce

Setkání sklářů a keramiků

Již od roku 2014 organizuje Asociace každý rok na začátku září neformální setkání zástupců sklářského a keramického průmyslu a napomáhá k prohlubování vzájemného poznání. Jedním z cílů je i zlepšení povědomí o sklářských a keramických odvětvích, a v neposlední řadě posílit kontakty a vazby, které umožní lepší prosazování společných zájmů.

 1. Karlovy Vary (Moser a.s., Thun 1794 a.s.) - 2014
 2. Poděbrady (Crystal Bohemia a.s., Blažek Glass s.r.o.) - 2015
 3. Kyjov (Vetropack Moravia Glass a.s.) - 2016
 4. Nový Bor (Crystalex CZ s.r.o., AjetoGlass s.r.o.) - 2017
 5. Hrubá Skála (Sklopísek Střeleč a.s., Škoda Auto a.s.) - 2018
 6. Jablonec nad Nisou (Preciosa Ornella a.s., Muzeum skla a bižuterie v Jabl.n. Nisou) - 2019
 7. Hluboká nad Vltavou (Laufen CZ s.r.o.) - 2021
 8. Karlovy Vary (O-I CzechRepublic a.s., Thun 1784 a.s., Moser a.s.) - 2022
 9. Chocerady (KAVALIERGLASS, a.s.) - 2023

Způsob zapojení Asociace: Organizátor

Sklářské svítání 

Sklářské svítání je jedna z nejvýznamnějších odborných diskusí v oboru sklářství a bižuterie organizovaná Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) pravidelně od roku 2012. Na Sklářském svítání diskutují vrcholní manažeři a majitelé firem, které působí v různých segmentech sklářského odvětví, od výrobců plochého a obalového skla či skleněných vláken až po výrobce bižuterie, užitkového skla a svítidel.

Organizátor: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Způsob zapojení Asociace: Partner

Mezinárodní Trienále skla a bižuterie 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC se zaměřuje na prezentaci toho nejlepšího, co se ve skle, bižuterii a šperku objevilo v uplynulých třech letech, a to nejen na českém trhu, ale též v oblasti umění a školství. V rámci projektu se uskutečňuje pět tematických výstav ve vybraných objektech v Jablonci nad Nisou a řada doprovodných akcí pořádaných ve spolupráci s partnery Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Organizátor: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Způsob zapojení Asociace: Partner

Česká a slovenská konference o skle 

Česká a slovenská konference o skle je tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V rámci svého odborného programu jsou prezentovány hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytuje platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference je i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

Organizátor: Česká sklářská společnost

Způsob zapojení Asociace: Partner

Keep in Touch: Mezinárodní porcelánové sympozium Dubí

Keep in Touch je mezinárodní porcelánové sympozium již tradičně organizované pro studenty z českých i zahraničních škol, designéry a umělce do 35 let ústeckou Fakultou umění a designu. Odehrává se v Experimentálním keramickém studiu ateliéru Design Keramiky FUD UJEP v Dubí s podporou společnosti Český porcelán Dubí a. s., města Dubí, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Organizátor: Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně, Český porcelán a.s.

Způsob zapojení Asocaice : Partner

Setkání s Europoslanci 

Zástupci Asociace uspořádali setkání s europoslanci o tom, jaké jsou příležitosti a hrozby pro sklářský a keramický průmysl v ČR a jeho budoucím vývoji.

Způsob zapojení Asociace: Organizátor

Odborné semináře pro členy Asociace 

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Pracovně-právní legislativa
 • Získávání a stabilizace nových zaměstnanců

 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie