Memorandum: Podpora rozvoje sklářství

Memorandum: Podpora rozvoje sklářství

V dubnu 2019 podepsali zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR), České sklářské společnosti (ČSS) a Svazu výrobců skla a bižuterie (SVSB) memorandum o spolupráci.  Společně reprezentují odvětví již skoro 30 let a uvědomují si potřebu posílení koordinované spolupráce a postupu v oblastech společného zájmu s cílem dalšího rozvoje českého sklářství.

Výroba skla patří k tradičním odvětvím v České republice a to s dlouholetou tradicí, která je přímo navázána na vysokou kvalitu výroby, její modernizaci a rozvoj obchodních vztahů po celém světě.

Memorandum o spolupráci podepsali Petr Mazzolini, prezident ASKP ČR, Petr Beránek, předseda výboru ČSS a Pavel Kopáček, předseda SVSB. Společně reprezentují nejvýznamnější výrobce skla, bižuterie a jejich partnery z celých Čech a Moravy. Mezi jejich členy patří nejen velké firmy a servisní organizace, ale i menší výrobci, školy a muzea. Společně podporují rozvoj odvětví v řadě oblastí. Organizují regionální, národní i mezinárodní akce vedoucí k podpoře profesní spolupráce, sdílení znalostí i veřejné propagace odvětví. 

Deklarovaným cílem je upevnění a rozvoj dosavadní dlouholeté spolupráce a společný postup v oblastech propagace odvětví, podpory exportu, zájmů odvětví na národní i evropské úrovni, dále podpory vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Hlavním cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti odvětví na domácím i zahraničním trhu.

Značka českého skla, díky své vysoké kvalitě, drží dobré jméno u nás i ve světě a hledá kvalifikované pracovníky, díky kterým se firmy nemusí bát o svoji budoucnost. Odvětví je proexportně orientované a vyváží 80-90 % produkce. Vzhledem k této silné proexportní orientaci volají zástupci odvětví  nejen po co největší stabilitě, ale také po silnější podpoře konkurenceschopnosti ze strany státu.


Soubory ke stažení


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie