Čestní členové

Představenstvo Asociace rozhoduje o udělení čestného členství podle “Pravidel pro udělování čestného členství  Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR”.

V současné době patří mezi čestné členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR 17 jmen jejiž nositelé měli a mají významný přínos pro udržení a rozvoj sklářského a keramického průmyslu v České republice. 


Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc., Setkání sklářů a keramiků 2016

Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc., Setkání sklářů a keramiků 2016

Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc. , Setkání sklářů a keramiků 2015

Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc. , Setkání sklářů a keramiků 2015

Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc, Setkání sklářů a keramiků 2015

Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc, Setkání sklářů a keramiků 2015

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie