Čestní členové

Představenstvo Asociace rozhoduje o udělení čestného členství podle “Pravidel pro udělování čestného členství  Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR”.

V současné době patří mezi čestné členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR 19 jmen jejiž nositelé měli a mají významný přínos pro udržení a rozvoj sklářského a keramického průmyslu v České republice. 


2021

 • Ing. Jaroslav Seifrt
 • Vlastimil Argman

2016

 • Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc.

2015

 • Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
 • Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc.

2010

 • Ing. Jaroslav Přerost

2009

 • Ing. Jan Lorenc

2004

 • Ing. Jaroslav Beránek
 • Ing. Zdeněk Blažek
 • Ing. Tomáš Hrabák
 • Ing. Jaroslav Křivánek
 • Ing. Jiří Zagora

2000

 • Ing. Štěpán Popovič, CSc.
 • Ing. Radim Nešpor
 • Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.
 • Ing. Jan Válka
 • Ing. Zdeněk Bašus
 • Ing. Julius Broul
 • Ing. Jan Vréde

Ing. Jaroslav Seifrt, Setkání sklářů a keramiků 2021

Ing. Jaroslav Seifrt, Setkání sklářů a keramiků 2021

Vlastimil Argman, Setkání sklářů a keramiků 2021

Vlastimil Argman, Setkání sklářů a keramiků 2021

Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc., Setkání sklářů a keramiků 2016

Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc., Setkání sklářů a keramiků 2016

Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc. , Setkání sklářů a keramiků 2015

Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc. , Setkání sklářů a keramiků 2015

Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc, Setkání sklářů a keramiků 2015

Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc, Setkání sklářů a keramiků 2015

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie