Činnost a poslání

Průmysl skla, keramiky a porcelánu patří v České republice k tradičním průmyslovým odvětvím. K tomu, aby si výrobci, obchodníci, výzkumná a vývojová pracoviště a odborné školy tohoto odvětví mohli řešit své zájmy, založili v roce 1990 Asociaci sklářského a keramického průmyslu České republiky.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR k 1. září 2021 sdružuje 46 organizací.

Hlavní směry činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR jsou zejména zaměřeny na

  • podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy v rámci Svazu průmyslu a dopravy České republiky,
  • organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů,
  • racionální využívání tuzemských zdrojů surovin,
  • zajišťování databáze pro strategická rozhodování svých členů,
  • činnost při vyhledávání zahraničních partnerů,
  • koordinaci výzkumu a vývoje ve sklářském a keramickém průmyslu ve spolupráci s odbornými školami,
  • odbornou a finanční podporu při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů,
  • zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie