Přehled aktivit

 • 01. 03. 2024  Účast na semináři "Jak na export sklářského průmyslu?", který pořádala na Ministerstvu průmyslu agentura Czech Trade
 • 28. 02. 2024  Jednání a přípravné práce na lobbingu pro znovuzavedení daňové vyjímky pro mineralogické procesy, kterou vláda zrušila v rámci konsolidačního balíčku 
 • 27. 02. 2024  Pokračování komunikace s EKO-KOMem k novému nastavení cen za zpracování střepů 
 • 26. 02. 2024  Příprava projektů Asociace v roce 2024 včetně X. Setkání sklářů a keramiků v září 2024
 • 22. 02. 2024  Příprava podkladů pro audit hospodaření Asociace za rok 2023
 • 14. 02. 2024  Připrava a publikování společné tiskové zprávy energeticky náročných dovětví českého průmyslu: Návrh Evropské komise na snížení emisí o 90 % do roku 2040 je nesplnitelný
 • 12. 02. 2024  Příprava společných aktivit se Svazem výrobců skla a bižuterie k EXPO 2025 v Osace a dalších aktivit k podpoře exportu a odborného vzdělávání v odvětví skla a keramiky
 • 09. 02. 2024  Příprava plánu akcí Asociace v roce 2024 (odborné workshopy pro členy, X. Setkání sklářů a keramiků, konference ke směřování odvětví v souvislosti s Green Dealem a dalšími výzvami) 
 • 07. 02. 2024  Proběhlo jednání k využití Dotace na digitální dovednosti (IT kurzy a kurzy k technologiím Průmyslu 4.0) pro vzdělávání zaměstnanců členů
 • 06. 02. 2024  Pracovní setkání na Ministerstvu kultury k zápisu ruční výroby skla na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO
 • 31. 01. 2024   Vystoupení viceprezidenta Asociace J. Seifrta a P. Kopřivy, ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově k situaci v odvětví a jeho tradici v pořadu 90´ ČT 24.
 • 22. 01. 2024  Sekretariát vydal první letošní zpravodaj Asociace s úvodním slovem prezidenta. Ke stažení v členské sekci.
 • 19. 01. 2024   Asociace a Odborový svaz skla keramiky a porcelánu uzavřeli dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2023 - 2024. Dodatek i samotná KSVS je ke stažení zde.
 • 18. 01. 2024   Prezident a členové představenstva Asociace jednali se zástupci ministertva průmyslu a obchodu. S vrchním ředitelem hospodářské sekce panem E. Muřickým a vrchním ředitelem energetické sekce R. Nedělou řešili otázky spojené se zrušením daňového osvobození mineralogických procesů, zvýšením ceny regulované složky elektřiny, zhošením konkurenceschopnosti odvětví v rámci Evropy, proces dekarbonizace a jeho zdroje financování.
 • 17. 01. 2024   Vyjádření pro BusinessEurope k dopadům situace v Rudém moři a omezení lodní dopravy v Suezském průplavu na firmy exportující sklo a keramiku
 • 16. 01. 2024  Připravujeme podklady ve spolupráci s Cerame Unii pro jednání s Evropskou komisí k prodloužení antidumpingových cel na dovoz porcelánu z Číny 
 • 12. 01. 2024  Řešíme nové nastavení sazeb odměn za úpravu odpadového skla pro recyklační firmy
 • 11. 01. 2024  Zástupci představenstva se zúčastnili módní show člena a partnera Svazu výrobců skla a bižuterie Made in Jablonec 2024 s mottem " V hlavní roli šperk "
 • 10. 01. 2024  Uskutečnilo se kolektivní vyjednání vyššího stupně mezi zástupci Asociace a Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu k dodatku ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2023 - 2024
 • 08. 01. 2024  Proběhlo jednání Expertní skupiny Asocice k dodatku ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2023 - 2024
 • 04. 01. 2024  Účast na bipartitním jednání na Svazu průmyslu a dopravy k aktuálním legislativním změnám 
 • 03. 01. 2024  Připravujeme lednové jednání se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu k aktuální situaci a možnosti podpory sklářského a keramického průmyslu vzhledem k udržení konkurenceschopnosti
 • 14. 12. 2023  Probíhají přípravy na Kolektivní vyjednávání vyššího stupně k dodatku č.1 ke KSVS 2023 - 2024 s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu v souvislosti s rozhodnutím vlády k navýšení minimální a zaručené mzdy 
 • 14. 12. 2023  Sekretariát společně s členy vyhodnocuje reálný vliv přijatého usnesení vlády ke snížení regulované složky ceny elektřiny
 • 13. 12. 2023  Vystoupení zástupce Asociace k cenám energií a připravovaným opatřením vlády na CNN Prima NEWS.
 • 12. 12. 2023  Zástupci Asociace jednali s ministrem financí na téma podpory státu k udržení konkurenceschopnosti našeho proexportního odvětví. (Zrušení daňového osvobození mineralogických procesů, zvýšení ceny regulované složky elektřiny, zhoršení konkurenceschopnosti našeho odvětví v rámci Evropy, dekarbonizace a zdroje financování, ochrana energeticky náročného průmyslu dle doprovodného usnesení Senátu).
 • 12. 12. 2023  Komentář viceprezidenta Asociace pro Studio ČT24 (video v čase 21:30) k aktuální situaci ve sklářském průmyslu. 
 • 07. 12. 2023  Připravujeme jednání se zástupci ministerstva průmyslu k podpoře odvětví skla a keramiky.
 • 06. 12. 2023  Proběhlo jednání představenstva Asociace ve sklárně O-I Czech Republic a.s. v Dubí.
 • 06. 12. 2023  Úspěch českých sklářů. Jejich řemeslo je na seznamu UNESCO (Forbes). Velkou zásluhu na tomto úspěchu má tým člena Asociace Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vedený paní ředitelkou Miladou Valečkovou.
 • 04. 12. 2023  Asociace připravuje jednání s ministrem financí k dopadům nárůstu cen energií na odvětví a podpoře odvětví spojené s dekarbonizací.
 • 03.12. 2023   Viceprezident asociace Jaroslav Seifrt okomentoval situaci spojenou s dopady cen energií na konkurenceschopnost odvětví v pořadu České televize 90' ČT 24 (video v čase 50:00) a to společne se zástupcem vrchního ředitele Reném Nedělou ze sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • 01.12. 2023   Na enormní zátěž, kterou vláda připravila pro skláře a keramiky v roce 2024 upozrňujeme v článcích na iDnes.cz: Ceny energií ohrozí konkurenceschopnost průmyslu, obávají se asociacePotvrzeno. Ceny elektřiny od ledna stoupnou kvůli regulované složce a na Seznam Zprávy: Průmysl volá o pomoc kvůli energiím
 • 23. 11. 2023  Vyzvali jsme ministry průmyslu a financí k jednání k problematice dopadů cen energií a dekarbonizace na odvětví.
 • 16. 11. 2023   Rozhvor pro ČT24: Reálné dopady cen energií na sklářský a keramický průmysl
 • 07. 11. 2023   Rozhovor pro ČTK a České noviny: Zdražení energií ohrozí konkurenceschopnost skláren na světovém trhu.
 • 07. 11. 2023   Zveřejnili jsme tiskovou zprávu k dopadům kroků české vlády na konkurenceschopnost odvětví v Evropě.
 • 01. 11. 2023   Vystoupili jsme na jednání hospodářského výboru senátu ČR k negativnímu vlivu konsolidačního balíčku na sklářský a keramický průmysl.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie