ANTIDUMPING NA PORCELÁN Z ČÍNY

ANTIDUMPING NA PORCELÁN Z ČÍNY

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) a Evropská federace keramických, stolních a okrasných výrobků (FEPF) vítá přijetí nařízení (EU) 2019/1198, kterým se zavádí konečné antidumpingové clo na další období pěti let na dovoz keramického nádobí a kuchyňského nádobí, po důkladném přezkumu před pozbytím platnosti.

Revizním šetřením před pozbytím platnosti bylo zjištěno jasné riziko pokračování a rizika opakovaného výskytu škodlivého dumpingu a zjištěno přetrvávající a významné narušení čínského trhu v tomto odvětví.
Vzhledem k pokračování dumpingu a silné pravděpodobnosti opakovaného výskytu újmy způsobené keramickým stolním a kuchyňským nádobám v Unii požádala společnost FEPF dne 14. února 2018, ve spolupráci i s ASKP ČR a jejími členy, o přezkum konečného antidumpingového cla na dovoz keramického nádobí a porcelánu z Číny. Dne 15. května 2018 zahájila Komise přezkumné šetření před pozbytím platnosti.
Závěry Komise o tomto přezkumu před pozbytím platnosti byly projednány na antidumpingovém výboru dne 12. června 2019 a velká většina členských států EU podpořila obnovení antidumpingových cel na dobu pěti let.
Zjištění, která byla získána po roce důkladného vyšetřování ze strany Komise, plně podporují a potvrzují důkazy prima facie a tvrzení předložená evropským výrobním odvětvím ve své žádosti o přezkum před pozbytím platnosti, kterou Komise potvrdila, a proto jsou nyní cla zachována. Šetřením se zejména potvrzuje pokračování dumpingu a přítomnost rostoucí a obrovské nevyužité čínské výrobní kapacity, která představuje vícenásobnou celkovou spotřebu EU. Většina klíčových vývozních trhů pro Čínu navíc zavedla antidumpingová opatření na dovozy z Číny nebo je právě připravují. Taková opatření ve třetích zemích by vedla k přesměrování dumpingového zboží z Číny na trh EU, což rozhodnutí komise o obnovení cel na další období pěti let omezí.
Šetření prokázalo, že podíl čínského dovozu na trhu zůstal během období šetření poměrně stabilní a činil více než 56%. Podíl výrobního odvětví Unie na trhu byl udržen na úrovni přibližně 30% a zaměstnanost na více než 26 000 pracovníků byla zajištěna díky rovným podmínkám, které poskytují antidumpingová cla zavedená v posledních pěti letech. Dnešní rozhodnutí obnovit cla zajistí pokračující konkurenceschopnost výrobního odvětví v Unii proti nezákonným a nekalým obchodním praktikám ze zahraničí.
Výroba, kapacita a zaměstnanost v Unii, i když se zvyšují, stále nejsou na úrovni dosažené před zahájením původního šetření v roce 2012. V období let 2004–2011 pouze Čína ztrojnásobila svůj podíl na trhu z 22% na 67%. Zatímco výrobní odvětví Unie ztratilo více než 33 000 kvalifikovaných pracovních míst, což se týká více než poloviny pracovních míst v EU v tomto odvětví a nepřeberných množství pracovních míst v celém hodnotovém řetězci. Kromě toho zůstala ziskovost výrazně pod cílovým ziskem 6%, který byl v původním šetření považován za přijatelný.
ASKP ČR i FEPF vítají obnovení povinností na dobu dalších pěti let. Jak uvedl prezident FEPF Roberto Sala - „V kontextu probíhajících nekalých obchodních praktik, včetně přetrvávajícího dumpingu a nebývalého obcházení antidumpingových opatření EU, je dnešní rozhodnutí velmi dobrým signálem pro výrobní odvětví Unie, které je vystaveno přetrvávající hrozbě. dumpingu z Číny. Naše odvětví poskytuje přes 26 000 vysoce kvalitních a kvalifikovaných přímých pracovních míst v EU a udržuje výrobu a investice v rámci EU. “

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie