Co je sklo?

S výrobky ze skla se denně setkáváme a používáme je. Sklo má pro svoje široké použití, vlastnosti a možnosti zpracování nenahraditelnou úlohu v našem životě.

Sklo bylo objeveno kolem roku 3 000 př. n. l. v Egyptě. Zpočátku bylo velmi nečisté a bylo používané na výrobu ozdob (tyčinky, kuličky). Skutečné předměty ze skla vznikaly v této oblasti až v době 1600 př.n.l. Ze Středního a Blízkého východu se znalost výroby skla postupně rozšířila do Evropy. V době římské zažilo sklářství ohromný rozkvět. Z Apeninského poloostrova, Egypta a pobřeží dnešní Sýrie se výroba skla rozšířila do dalších částí římské říše - Galie, Germánie a Hispánie. Po zániku antického Říma přežívala výroba skla v Evropě v omezeném rozsahu. Teprve ve 13. století přineslo evropskému sklářství nový rozmach.

Sklo je tuhý roztok kovových oxidů v oxidu křemičitém. Při chladnutí zabrání velká viskozita skloviny pohybu molekul, a tím i krystalizaci křemičitých sloučenin. Vznikne průhledné sklo. 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie