Aktuální informace

Návštěva ředitelky SPČR ve výrobě obalového skla

Ve středu 14. 7. 2021 proběhlo setkání generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, paní Dagmar Kuchtové, se zástupci vedení společnosti Vetropack Moravia Glass a.s. a viceprezidentem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Ing. Milanem Kucharčíkem v kyjovském závodě, který vyrábí obalové sklo. Paní Kuchtová měla možnost se osobně seznámit se strukturou a potřebami výroby obalového skla. Zástupci sklářského odvětví využili této příležitosti k prezentaci potřeb sklářů v kontextu aktuálních událostí, především situaci vzniklé následky epidemie COVID-19. To by mohlo být přínosem v případě dalších podobných mimořádných situací, kdy všeobecně lepší znalost prostředí sklářského průmyslu může pomoci rychleji a efektivněji řešit případné krizové situace (například s ohledem na nepřetržitou výrobu a technologické podmínky výroby skla).

Zlatý Permon pro Sklopísek: Bezpečnost na 1. místě

Člen Asociace firma Sklopísek Střeleč a.s. dlouhodobě usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Cílem této politiky je minimalizace dopadů na životní prostředí, spolupráce s obcemi v regionu a důraz na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Úsilí v této oblasti bylo ohodnoceno získáním velmi prestižního ocenění za bezpečnost práce v roce 2020 soškou zvanou Zlatý Permon, která se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. 

Získávání a stabilizace nových zaměstnanců: Workshop Homeoffice

Dne 29. června 2021 byl zorganizován online formou z důvodu pandemie Covid-19 odkládaný seminář začleněný do klíčové aktivitě KA 5 na téma „Získávání a stabilizace nových zaměstnanců“. Seminář byl s ohledem na aktuální potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců zaměřen na práci z domova a z ní souvislosti na pracovně-právní vztahy.   

Crystalex CZ uskutečnil po 50 letech rebranding

Dnešní den je pro Crystalex výjimečný – po více než 50 letech se změnila tvář naší společnosti a ve spolupráci s největšími experty z oboru jsme přišli s novým logem. Vždy jsme byli progresívní firmou, a změny se nebojíme. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě této nové proměny, která je svěží a elegantní, stejně jako Crystalex.

Seminář: Práce s ekonomickými daty, společenská spotřeba

Dovolujeme si vás tímto pozvat na další, v pořadí již třetí vzdělávací seminář organizovaný v rámci klíčové aktivity KA č. 1, tentokrát k tématu

„Informace o ekonomických datech, práce s ekonomickými daty firem pro potřeby kolektivního vyjednávání a systémy podnikové společenské spotřeby v PKS v praxi“.

Seminář se z důvodu mimořádných coronavirových opatření uskuteční online dne 24. března 2021 od 8:00 hod.

Manuál pro samotestování ve firmách

Od pondělí 1. 3. mají firmy možnost využít antigenního samotestování zaměstnanců ve svých provozech. Svaz průmyslu a dopravy ČR při této přiležitosti připravil pro firmy manuál, který by jim měl usnadnit orientaci a pomoci s organizací testování. 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie