Aktuální informace

Proběhla závěrečná konference v rámci projektu

Proběhla závěrečná konference v rámci projektu "Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II". Akce se konala 29. března 2023 v Praze v hotelu Populus, byla organizovaná Asociací a Odborovým svazem a ukončila výše zmíněný tříletý projekt.

Uskutečnil se Workshop - Sdílení dobré praxe BOZP

Ve dnech 15. – 16. března 2023 se uskutečnila ve Cvikově v hotelu Kleis a následně v Novém Boru ve firmě Crystalex CZ jedna z posledních akcí organizovaných v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty“. Konkrétně se jednalo o „Workshop pro členy Asociace Sdílení dobré praxe – Kultura zdravé a bezpečné práce“. 

Uskutečnil se Kulatý stůl: Spolupráce firem a škol

Dne 9. března 2023 se v hotelu DUO v Praze uskutečnila akce s názvem „Kulatý stůl: Spolupráce škol a firem v odvětví skla a keramiky“. Asociace se tentokrát zaměřila na dobrou praxi v oblasti spolupráce firem a škol při oslovování studentů, spolupráci v rámci vzdělávacího procesu formou praxí a zapojení firem do vzdělávacího procesu až po nábor absolventů škol do firem. Zúčastněné firmy a školy sdílely své představy o dalších možnostech rozvoje spolupráce.

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2023-2024 uzavřena

dne 18. 1. 2023 byla podepsána mezi zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2023-2024. 

Po jednáních mezi expertními skupinami Asociace a OS SKP, která navazovala na rozhodnutí vlády o minimální mzdě z 21. 12. 2022, obě strany společně došly ke shodě na nastavení mzdových tarifů. Jiné změna ve znění KSVS oproti předešlým rokům nebyla provedena.

 

PF 2023

Představenstvo a sekretariát Asociace Vám přejí krásné prožití vánočních svátků, mnoho pohody a úspěšný rok 2023!

Navštivte virtuální prohlídku výstavy HOT HOT HOT

Zpříjemněte si předvánoční čas trochou kultury. Pokud jste nestihli navštívit výstavu HOT HOT HOT v Národním technickém muzeu nebo byste si ji chtěli prohlédnout znovu, máte jedinečnou příležitost! Výstava sice na začátku října 2022 skončila, stále je ale možnost výstavu navštívit virtuálně.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie