Aktuální informace

Víkend Křišťálového údolí přilákal tisíce návštěvníků

Tento unikátní projekt, který chce Liberecký kraj rozšiřovat a dále rozvíjet, představuje turistům a obyvatelům kraje tradiční umění výroby a úpravy skla, skleněných komponentů, bižuterie a šperků. Malí i velcí výrobci v oboru, školy, muzea, ateliery a hutě přivítaly za dva dny na patnáct tisíc návštěvníků.

Nová Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky za rok 2018

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala na konci sprna 2019 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2018. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2013 – 2018. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

ANTIDUMPING NA PORCELÁN Z ČÍNY

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) a Evropská federace keramických, stolních a okrasných výrobků (FEPF) vítá přijetí nařízení (EU) 2019/1198, kterým se zavádí konečné antidumpingové clo na další období pěti let na dovoz keramického nádobí a kuchyňského nádobí, po důkladném přezkumu před pozbytím platnosti.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie