Aktuální informace

Nová Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky za rok 2018

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala na konci sprna 2019 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2018. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2013 – 2018. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

ANTIDUMPING NA PORCELÁN Z ČÍNY

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) a Evropská federace keramických, stolních a okrasných výrobků (FEPF) vítá přijetí nařízení (EU) 2019/1198, kterým se zavádí konečné antidumpingové clo na další období pěti let na dovoz keramického nádobí a kuchyňského nádobí, po důkladném přezkumu před pozbytím platnosti.

Vzpomínka na prvního prezidenta Asociace: Dr. Štěpán Popovič

Ve věku třiasedmdesát let ve čtvrtek 13. června 2019 zemřel jeden ze zakladatelů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a její první prezident (1990 – 1992) Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. Bývalý dlouholetý ředitel teplických skláren. Rodák z Ústí nad Labem (narozen 28. prosince 1945) vystudoval libereckou Vysokou školu strojní a textilní. Celý profesní život poté spojil se sklářským průmyslem. 

Seminář: Tarifní systémy v PKS a zaručená mzda

Asociace sklářského a keramického průmyslu dne 28. 5. 2019 ve spolupráci s Odborovým svazem SKP uspořádala vzdělávací seminář k tématu „Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětvích skla, keramiky a porcelánu 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie