Aktuální informace

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2023-2024 uzavřena

dne 18. 1. 2023 byla podepsána mezi zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2023-2024. 

Po jednáních mezi expertními skupinami Asociace a OS SKP, která navazovala na rozhodnutí vlády o minimální mzdě z 21. 12. 2022, obě strany společně došly ke shodě na nastavení mzdových tarifů. Jiné změna ve znění KSVS oproti předešlým rokům nebyla provedena.

 

PF 2023

Představenstvo a sekretariát Asociace Vám přejí krásné prožití vánočních svátků, mnoho pohody a úspěšný rok 2023!

Navštivte virtuální prohlídku výstavy HOT HOT HOT

Zpříjemněte si předvánoční čas trochou kultury. Pokud jste nestihli navštívit výstavu HOT HOT HOT v Národním technickém muzeu nebo byste si ji chtěli prohlédnout znovu, máte jedinečnou příležitost! Výstava sice na začátku října 2022 skončila, stále je ale možnost výstavu navštívit virtuálně.

PROBĚHLA ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE 2022

Ve dnech 9.-11. listopadu 2022 se v Praze v hotelu Duo konala již tradiční konference, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V letošním roce byla partnerem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie