Aktuální informace

Memorandum o spolupráci při podpoře sklářství

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Česká sklářská společnost a Svaz výrobců skla a bižuterie si uvědomují potřebu koordinované spolupráce a postupu v oblastech společného  zájmu s cílem podpory a dalšího rozvoje sklářství v České republice i v zahraničí. Proto se rozhodli potvrdit dlouholeté dobré vztahy podpisem Memoranda o spolupráci.

Cílem je upevnění a rozvoj dosavadní spolupráce a společný postup v oblastech propagace odvětví, podpory exportu, zájmů odvětví na národní i evropské úrovni, dále podpory vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Hlavním cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti odvětví skla na domácím i zahraničním trhu.

Pokračování projektu vzdělávání sociálních partnerů

Asociace a Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu společně uspěli s žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost ze dne 12. 2. 2019 na realizaci projektu Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2019 – 2020

Dne  22. 1. 2019 byla podepsána mezi Asociací a OS SKP Kolektivní smlouva vyššího stupně na následující dva roky.  Po dlouhém jednání, které probíhalo od září 2018, byla mezi expertními skupinami Asociace a OS SKP nalezena shoda na znění nastavení mzdových tarifů a změnách ve znění KSVS.

 

Hlasujte v anketě pro největší českou průmyslovou ikonu. Pro sklo!

České sklářství si během staleté tradice vybudovalo ve světě výbornou pověst. Výrobci křišťálu nebo dekorativních instalací a svítidel sklízejí prestižní ocenění i zakázky. I když české sklárny tvrdě zasáhla finančí krize z roku 2008, postavily se opět na nohy. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto české sklo zařadil do ankety o největší průmyslové ikony, které budovaly dobré jméno českého průmyslu doma i v zahraničí.

 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie