Aktuální informace

ANTIDUMPING NA PORCELÁN Z ČÍNY

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) a Evropská federace keramických, stolních a okrasných výrobků (FEPF) vítá přijetí nařízení (EU) 2019/1198, kterým se zavádí konečné antidumpingové clo na další období pěti let na dovoz keramického nádobí a kuchyňského nádobí, po důkladném přezkumu před pozbytím platnosti.

Vzpomínka na prvního prezidenta Asociace: Dr. Štěpán Popovič

Ve věku třiasedmdesát let ve čtvrtek 13. června 2019 zemřel jeden ze zakladatelů Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a její první prezident (1990 – 1992) Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. Bývalý dlouholetý ředitel teplických skláren. Rodák z Ústí nad Labem (narozen 28. prosince 1945) vystudoval libereckou Vysokou školu strojní a textilní. Celý profesní život poté spojil se sklářským průmyslem. 

Seminář: Tarifní systémy v PKS a zaručená mzda

Asociace sklářského a keramického průmyslu dne 28. 5. 2019 ve spolupráci s Odborovým svazem SKP uspořádala vzdělávací seminář k tématu „Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětvích skla, keramiky a porcelánu 

Workshop kultura zdravé a bezpečné práce

Dne 17. 4. 2019 Asociace sklářského a keramického průmyslu s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu uspořádali pro své členy v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II“ Workshop Kultura zdravé a bezpečné práce

Memorandum o spolupráci při podpoře sklářství

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Česká sklářská společnost a Svaz výrobců skla a bižuterie si uvědomují potřebu koordinované spolupráce a postupu v oblastech společného  zájmu s cílem podpory a dalšího rozvoje sklářství v České republice i v zahraničí. Proto se rozhodli potvrdit dlouholeté dobré vztahy podpisem Memoranda o spolupráci.

Cílem je upevnění a rozvoj dosavadní spolupráce a společný postup v oblastech propagace odvětví, podpory exportu, zájmů odvětví na národní i evropské úrovni, dále podpory vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Hlavním cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti odvětví skla na domácím i zahraničním trhu.

Jarní porcelánové slavnosti v Karlových Varech

Porcelánové slavnosti se konají v Karlových Varech již více než 20 let (v letošním roce probíhá již 24. ročník) - každoročně ve dvou termínech. V rámci Zahájení lázeňské sezóny vždy první květnový víkend, podruhé pak v prvním zářijovém víkendu spolu s konáním Karlovarského folklorního festivalu.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie