Aktuální informace

Postoj GAE k návrhu směrnice EU o zdanění energie

Evropský sklářský průmysl zásadním způsobem přispívá k přechodu na udržitelnou energii a chce i nadále podporovat EU na cestě ke klimatické neutralitě. Aby evropští výrobci skla dosáhli uhlíkové neutrality, budou muset masivně investovat do výzkumu a vývoje a nových technologií. Toto investiční úsilí bude probíhat v kontextu vysokých cen CO2 a cen energií. Je proto nezbytné zachovat konkurenceschopnost evropských výrobců, kteří jsou již vystaveni nekalé soutěži ze zemí, které nemají žádnou nebo volnější politiku v oblasti klimatu.

Fit for 55: Otevřený dopis průmyslových Asociací na premiéra

Zástupci průmyslových asociací včetně Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se formou otevřeného dopisu obrátili na premiéra Andreje Babiše a další politiky, ať si dobře rozmyslí podporu pro návrhy Evropské komise, známé pod označením Fit for 55. Jejich přijetí by zvedlo přímé i nepřímé náklady evropských výrobních podniků natolik, že by se rychle staly nekonkurenceschopnými.

Celý dopis je ke stažení níže.

Nová výroční zpráva průmyslu skla a keramiky 2020

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala v sprnu 2021 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2020. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2015 – 2019. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

 

Návštěva ředitelky SPČR ve výrobě obalového skla

Ve středu 14. 7. 2021 proběhlo setkání generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, paní Dagmar Kuchtové, se zástupci vedení společnosti Vetropack Moravia Glass a.s. a viceprezidentem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Ing. Milanem Kucharčíkem v kyjovském závodě, který vyrábí obalové sklo. Paní Kuchtová měla možnost se osobně seznámit se strukturou a potřebami výroby obalového skla. Zástupci sklářského odvětví využili této příležitosti k prezentaci potřeb sklářů v kontextu aktuálních událostí, především situaci vzniklé následky epidemie COVID-19. To by mohlo být přínosem v případě dalších podobných mimořádných situací, kdy všeobecně lepší znalost prostředí sklářského průmyslu může pomoci rychleji a efektivněji řešit případné krizové situace (například s ohledem na nepřetržitou výrobu a technologické podmínky výroby skla).

Zlatý Permon pro Sklopísek: Bezpečnost na 1. místě

Člen Asociace firma Sklopísek Střeleč a.s. dlouhodobě usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Cílem této politiky je minimalizace dopadů na životní prostředí, spolupráce s obcemi v regionu a důraz na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Úsilí v této oblasti bylo ohodnoceno získáním velmi prestižního ocenění za bezpečnost práce v roce 2020 soškou zvanou Zlatý Permon, která se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. 

Získávání a stabilizace nových zaměstnanců: Workshop Homeoffice

Dne 29. června 2021 byl zorganizován online formou z důvodu pandemie Covid-19 odkládaný seminář začleněný do klíčové aktivitě KA 5 na téma „Získávání a stabilizace nových zaměstnanců“. Seminář byl s ohledem na aktuální potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců zaměřen na práci z domova a z ní souvislosti na pracovně-právní vztahy.   

Crystalex CZ uskutečnil po 50 letech rebranding

Dnešní den je pro Crystalex výjimečný – po více než 50 letech se změnila tvář naší společnosti a ve spolupráci s největšími experty z oboru jsme přišli s novým logem. Vždy jsme byli progresívní firmou, a změny se nebojíme. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě této nové proměny, která je svěží a elegantní, stejně jako Crystalex.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie