Aktuální informace

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2019 – 2020

Dne  22. 1. 2019 byla podepsána mezi Asociací a OS SKP Kolektivní smlouva vyššího stupně na následující dva roky.  Po dlouhém jednání, které probíhalo od září 2018, byla mezi expertními skupinami Asociace a OS SKP nalezena shoda na znění nastavení mzdových tarifů a změnách ve znění KSVS.

 

Hlasujte v anketě pro největší českou průmyslovou ikonu. Pro sklo!

České sklářství si během staleté tradice vybudovalo ve světě výbornou pověst. Výrobci křišťálu nebo dekorativních instalací a svítidel sklízejí prestižní ocenění i zakázky. I když české sklárny tvrdě zasáhla finančí krize z roku 2008, postavily se opět na nohy. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto české sklo zařadil do ankety o největší průmyslové ikony, které budovaly dobré jméno českého průmyslu doma i v zahraničí.

 

Dva v jednom - Design českého a slovenského skla (1918 - 2018)

Souborná prezentace českého a slovenského designového skla, která představí společné i rozdílné rysy a charakteristiky českého a slovenského přístupu k tomuto materiálu a to včetně období po roce 1993.

V rámci mezivládního projektu České a Slovenské republiky Společné století připravilo Muezum skla a bižuterie se svými partnery jedinečnou výstavu věnovanou fenoménu designového nápojového skla z let 1918-2018, v němž obě země stále patří mezi renomované světové výrobce.  

KEEP IN TOUCH 2018 — Mezinárodní porcelánové sympozium

Keep in Touch (K.I.T.) je mezinárodní porcelánové sympozium již tradičně organizované pro studenty z českých i zahraničních univerzit, designéry a umělce do 35 let. Pořadatelem je Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem. Programově navazuje na tradici Mezinárodních studentských porcelánových sympozií a workshopů organizovaných od roku 2010 v Experimentálním keramickém centru v Dubí u Teplic. V průběhu let si sympozia získala mezinárodní renomé, mají dlouhodobou podporu města Dubí a společnosti Český porcelán Dubí a. s.

Nová Výroční zpráva průmyslu skla a keramiky za rok 2017

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR vydala v sprnu 2018 Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2017. Výroční zpráva podává v úvodní části přehled o postavení sklářského a keramického průmyslu v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky, jeho struktuře a vývoji v letech 2012 – 2017. Součástí zprávy je přehled vývozu a dovozu dle jednotlivých výrobních oborů. Dále je ve zprávě uvedeno i zhodnocení činnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR v uplynulém období.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie