Sociální dialog

Pro naplnění zaměstnavatelských funkcí a udržení sociálního dialogu vede Asociace kolektivní vyjednávání vyššího stupně se zástupci Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (www.ossklo.cz).

Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR zastupuje při jednání Expertní skupina, která je složena ze zástupců členů reprezentujících všechny výrobní obory sklářského a keramického průmyslu. Cílem kolektivního vyjednávání je stanovení pracovních, případně i mimopracovních podmínek zaměstnanců a úprava vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Postup při kolektivním vyjednávání upravuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
 
Výsledkem kolektivního vyjednávání vyššího stupně je uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně vč. mzdových tarifů. Kolektivní smlouva je prostředkem pro zachování sociálního smíru, který má zásadní vliv na udržení konkurenceschopnosti firem a jejich prosperitu. 

 


Kolektivní smlouvy vyššího stupně


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie