Sociální dialog

Pro naplnění zaměstnavatelských funkcí a udržení sociálního dialogu vede Asociace kolektivní vyjednávání vyššího stupně se zástupci Odborové svazu skla, keramiky a porcelánu (www.ossklo.cz).

Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR zastupuje při jednání Expertní skupina, která je složena se zástupců členů reprezentujících všechny výrobní obory sklářské a keramického průmylu. Cílem kolektivní vyjednávání je stanovení pracovních, případně i mimopracovních podmínek zaměstnanců a úprava vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Postup při kolektivním vyjednávání upravuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
 
Výsledkem kolektivního vyjednávání vyššího stupně je uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně vč. mzdových tarifů. Kolektivní smlouva je prostředkem pro zachování sociálního smírů, který má zasadní vliv na udržení konkurenceschopnosti firem a jejich prosperitu. 

 


Kolektivní smlouvy vyšší stupně


asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie