Použití výrobků ze skla

Sklo jako surovina pro výrobu je velmi zajímavý materiál. Roztavené sklo je tekuté a může být proto formováno do téměř jakéhokoliv tvaru. Sklo má vynikající vlastnosti: 
 

  • mechanické, je pevné, tvrdé a odolné proti poškrábání a odření
  • chemické, je odolné vůči korozi a prakticky inertní
  • optické, může odrážet, ohýbat, přenášet a pohlcovat světlo a jeho čirost je dostačující pro využití ve výrobě brýlí, mikroskopů, v astronomii, telekomunikacích a elektronice
  • tepelné, je odolné proti teplotnímu šoku a špatný vodič tepla, schopný odolávat náhlým změnám teploty stejně tak, jako extrémnímu teplu a zimě. Je to jediný průhledný materiál, který nehoří ani při úniku jedovatých plynů, kdy je namáháno teplem
  • elektrické, je špatný vodič, ale je dobrým materiálem pro elektrickou izolaci 
     

Kdybychom opomenuli výše jmenované vlastnosti, upoutává sklo svoji estetičností.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie