Aktuální informace

KSVS 2017 - 2018

Byl uzavřen Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2017 -2018 mezi Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu.

Sklářské svítání 2016

Jakou pozici mají dnes české sklářské firmy na domácím a světovém trhu? Jaké jsou silné a slabé stránky českého skla a bižuterie a jaké jsou výhledy jednotlivých typů produkcí i sklářského průmyslu jako celku? 

Stanovisko Asociace k reformě EU ETS

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se staví pozitivně ke snaze Evropské unie ke zlepšování ekologických, sociálních a ekonomických podmínek pro evropské občany a podporuje její systémové snahy vedoucí k zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Jedním z aktuálních témat je reforma systému emisních povolenek (EU ETS) po roce 2020. Sklářský průmysl zastoupený v České republice Asociací, na evropské půdě sdružením výrobců Glass Alliance Europe, vítá s velkým očekáváním zahájení diskuze o reformě systému EU ETS vycházející z návrhu Evropské komise ze dne 15. července 2015.

Volební valná hromada Asociace

Dne 26. 5. 2016 se uskutečnila Valná hromada Asociace. Mimo jiné byla schválena činnost Asociace na rok 2016 a rozpočet. Proběhla volba představenstva Asociace a dozorčí rady.

Jarní porcelánové slavnosti

Na prostranství před Grandhotelem Pupp v Karlových Varech se v termínu 6. - 8. května 2016 konají Jarní porcelánové slavnosti, které pořádá porcelánka Thun 1794 a.s. ve spolupráci s Grandhotelem Pupp.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie