Valná hromada ASKP ČR se konala ve firmě Crystal BOHEMIA, a.s.

Valná hromada ASKP ČR se konala ve firmě Crystal BOHEMIA, a.s.

Jednání volební valné hromady se uskutečnilo 5. června 2024 od 10 hod v Poděbradech ve společnosti Crystal BOHEMIA, a.s.

Proběhly volby do představenstva Asociace, prezidentem byl zvolen Ing. Petr Mazzolini a viceprezidenty Asociace se stali Ing. Jaroslav Seifrt, Ing. Milan Kucharčík, Ing. Radislav Feix, PhD. a Luis Sergio Castro Landa. Zvolena byla také dozorčí rada, jejímž předsedou byl zvolen Ing. Jiří Mašek. Valná hromada byla usnášeníschopná, jednání bylo přítomno 29 delegátů. Doprovodným programem byla exkurze do výrobního závodu společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. a následoval společný oběd. Veškeré výstupy z jednání valné hromady byly zaslány všem členům prostřednictvím e- mailu. Výstupy jsou k dispozici včetně zápisu z jednání a usnesení valné hromady v členské sekci na stránkách Asociace.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie