Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov (ve zkratce SUPŠS Kamenický Šenov) je nejstarší sklářskou školou na světě. Byla založena v roce 1856 v Kamenickém Šenově za účelem zkvalitnění vzdělávání sklářů, návrhářů a dalších profesí souvisejících se severočeským sklářským průmyslem. Jejím prvním ředitelem byl akademický malíř Jan Dvořáček z Dobrušky, který byl do Kamenického Šenova pozván, aby zahájil odborné vyučování. Vznik školy iniciovali majitelé sklářských a lustrařských firem z oblasti kamenicko-šenovska s cílem systematizovat vzdělávání ve sklářském řemesle a umění. Za dobu své existence vychovala řadu vynikajících výtvarníků, designérů a sklářských odborníků, kteří se proslavili v oboru nejen doma, ale i v zahraničí. Mezi významné osobnosti, které jsou spojeny se sklářskou školou v Kamenickém Šenově, patří René Roubíček, Vladimír Kopecký, Ladislav Oliva, Jiří Šuhájek, Ivo Rozsypal a mnoho dalších.

Škola patří k jedněm z nejlépe vybavených sklářských institucí na světě, také díky rozsáhlé rekonstrukci z roku 2019 , kdy došlo k modernizaci vybavení a obnově prostor.  Díky podpoře Libereckého kraje bylo otevřeno Centrum odborného vzdělávání uměleckoprůmyslové (COV) s nově vybavenými dílnami a ateliéry. COV slouží jak pro žáky naší školy, tak také pro žáky jiných uměleckých uměleckých škol a oborů. Prostory umožňují  organizování workshopů a setkání studentů, pedagogů školy a veřejnosti, čímž se popularizuje sklářské řemeslo a umění. SUPŠS je moderní sklářské vzdělávací zařízení s četnými přesahy do oblasti designu, volného a užitého umění a architektury. Je spolupořadatelem YGS -  Dětského sklářského sympozia, při kterém pomáhá žákům ZUŠ z celé České republiky realizovat své nápady ve skle.

SUPŠS Kamenický Šenov je od roku 2005 zařazena do sítě vybraných škol ASPNet pod patronátem organizace UNESCO.

Nabízí studium ve dvou maturitních oborech:

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Tento obor lze studovat se zaměřením na:

Design broušeného skla

Zaměření broušení skla nejvíce využívá znalosti modelování, plastického vytváření a prostorového cítění. Velká pozornost je věnovaná také výtvarné přípravě. Studenti používají při realizaci svých návrhů různé řemeslné techniky a tehnologie, jakými jsou broušení na kuličských strojích, broušení na hladinářských strojích, hranování, řezání na diamantové pile, vrtání, broušení úhlovými bruskami a pískování. Kromě toho se seznamují i s technikami lehání, slinování a tavení skla do forem.

Design rytého skla

V tomto oboru se studenti učí využívat znalosti kresby a plastiky (reliéfu) pro rytí skla na mědi, kamínku, diamantu apod. Svou fantazii uplatňují při navrhování jak rytých předmětů, tak i vitráží. Rytí skla kombinují s technikami jako je pískování a broušení. Současně se seznamují s technikami lehání, slinování a tavení skla do forem.

Design malovaného skla

Zaměření na malování skla zahrnuje množství klasických malířských technik a materiálů. Studenti se učí architektonickému řešení tvarů. Pro své návrhy a realizace výrobků jak z dutého skla, tak i vitráží využívají dalších technik, jako je leptání, pískování, rytí diamantem a ohebnou hřídelí. Seznamují se rovněž s technikami lehání, slinování a tavení skla do forem. Obor vyžaduje výrazný cit pro barvu.

Design světelných objektů

V tomto zaměření se studenti během studia seznamují se zpracováním kovů, skla a jiných hmot. Kromě jiného se učí svařovat, tepat, tlačit, cizelovat a obrábět kovy. Pro své záměry používají i technik lehání, slinování, vrtání a tavení skla do formy, včetně prvků z foukaného skla. Cílem jejich specializace je konstrukce a výroba svítidel, lustrů a závěsných dekorativních svítidel. Navrhují také solitéry a jiné objekty související se světlem. Při své práci kombinují i lehané a malované sklo s kovovými konstrukcemi.

82-41-M/01 Užitá malba

Tento obor se zaměřuje na klasické i moderní techniky kresby a malby na papíře, dřevě i plátně. Studenti se seznamují také s technikami fresky, mozaiky a vitráže. Navrhují výtvarná a barevná řešení do architektury. Získají znalosti počítačové grafiky a typografie. Obor vyžaduje výrazný cit pro barvu.


FotoalbumSídlo

Havlíčkova 57
471 14 Kamenický Šenov