Setkání sklářů a keramiků: V roce 2021 na počátku energetické krize

Setkání sklářů a keramiků: V roce 2021 na počátku energetické krize

Rok 2021 odstartoval všem Evropanům zatím neřešenou energetickou krizí. Energeticky náročná průmyslová odvětví spadla do nečekaných problémů. Na konci roku ceny plynu vylétly na deseti-patnácti násobky cen v porovnání s předchozími léty. Přes obtíže s nárůstem cen všech vstupů se firmám ve sklářském a keramickém průmyslu po prvním covidovém roce podařilo dosáhnout v roce 2021 růstu tržeb skoro na 56 mld. Kč, což je jeden z nejlepších výsledků za posledních 30 let. Realita roku 2022 však staví výrobce do obtížné pozice a náročná výzva spojená enormním růstem cen energií, které není možné promítnout do koncových výrobků. Nejistota spojená s plánováním na příští rok 2023 a právě dopady vysokých cen energií, které extrémně zvyšují výrobní náklady, ohrožují existenci mnoha firem v odvětví skla a keramiky.

Zástupci sklářského a keramického průmyslu ČR se ve dnech 14. a 15. září 2022 tradičně setkali na akci určené pro vlastníky, klíčové manažery, technické odborníky, akademiky i pedagogické pracovníky, zkrátka pro všechny zástupce a příznivce výroby a zpracování skla, keramiky, porcelánu a bižuterie v České republice.

VIII. Setkání sklářů a keramiků se konalo v Karlových Varech, účastníci zhodnotili vývoj odvětví v roce 2021 a očekávání vycházející z aktuální situace v Čechách, Evropě i ve světě. Otázka energetiky a ekonomického vývoje v Evropě byla nosným tématem setkání, které se zúčastnilo 170 zástupců firem v odvětví a jejich obchodních partnerů. Zástupci průmyslu, akademické sféry a státní správy diskutovali o trendech spojených s růstem cen energií a ostatních vstupů, dopadech evropské environmentální politiky na průmysl a nutnosti zavedení podpory energeticky náročných odvětví ze strany státu a Evropské unie v této mimořádné situaci.

Setkání zahájil Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, který shrnul vývoj odvětví v České republice i Evropské unii a otevřel diskuzi nad aktuálními hrozbami pro odvětví spojenými s energetickou krizí. Podle prezidenta Petra Mazzoliniho: „Nastalo období nedostatku plynu a s ním se svezly i další energie, které zapříčinily výraznou nejistotu v odvětví skla i keramiky. Evropa nebyla připravena na tento zásah. Ještě hůř, nezaznamenala jej včas, nereagovala a stále ve své urputnosti pokračovala zvýšenou rychlostí v plnění ambiciózních cílů politiky Green Deal. Asociace proto apeluje na vládu, aby jednak rozšířila pomoc tvrdě zasaženému průmyslu a současně pracovala na systémových změnách v energetice pro zajištění stability podnikatelského prostředí v České republice“.  

I ze slov prezidenta Asociace je zřejmé, že situace spojená s cenami energií je pro řadu firem kritická a celé odvětví řeší problematický výhled na rok 2023, na který je problém nakoupit energie nezbytné pro výrobu skla a keramiky. Současná nejistota ohrožuje celé odvětví přesto, že firmy úspěšně přečkaly veškeré těžkosti spojené s covidovým obdobím.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR napřímo i se svými partnery ze Svazu průmyslu a dopravy a společně s energeticky náročnými odvětvími řeší řadu otázek spojených s energetikou krizí a inflací, která ekonomicky ohrožuje existenci firem v odvětví. Hrozba zajištění dodávek energií na rok 2023 je pro firmy, které očekávají náročnou zimu spojenou i s hrozbou přerušení dodávek plynu, hlavní otázkou jejich další existence.

Otevřený dopis na premiéra

Asociace společně se svými partnery oslovila otevřeným dopisem dne 2. 9.  2022 premiéra s návrhem opatření, které by firmy v odvětví podpořila v současné době.

Navrhovaná opatření:

  1. Co nejrychlejší zastropování cen energií. Strop lze aplikovat různými způsoby a náklady na něj v případě potřeby rozložit v čase. Pokles cen energií nejenže ochrání zákazníky, ale bude mít i pozitivní makroekonomický dopad, protože přispěje ke snížení rekordní inflace, která drtí peněženky Čechů.
  2. Zavedení motivačního prvku pro velké spotřebitele k úsporám zemního plynu tak, že bude formou aukcí nabízet finanční kompenzaci za dobrovolné snížení spotřeby, aby bylo více zemního plynu k dispozici pro domácnosti, nemocnice či školy.
  3. Zahájení evropské debaty o pozastavení či změnu systému obchodování s emisními povolenkami, jejichž rekordní cena se promítá nejen do ceny elektřiny, ale i do nákladů již tak těžce zkoušených firem, které povolenky musí nakupovat na volném trhu.
  4. Schválení programu pomoci firmám podle dočasného rámce státní podpory EU, protože se jedná o vhodný doplňkový nástroj podpory zejména malých a středních firem.
  5. Předběžná aktivace kurzarbeitu pro případ, že dojde k propouštění třeba při náhlém přerušení dodávek zemního plynu. Takový krok by dal firmám i zaměstnancům jistotu, že se mohou spolehnout na pomoc státu.
  6. Zintenzivnění podpory technologické a klimatické transformace českého průmyslu včetně přechodu na alternativní paliva.

Rok 2021 z pohledu odvětví skla a keramiky (firmy nad 50 zaměstnanců)

Tržby sklářského a keramického průmyslu dosáhly 55,54 mld. Kč, což je o 21,7 % více než v roce 2020.  V současné době je v odvětví zaměstnáno přes 20 tisíc pracovníků a pro další navyšování produkce firem je problémem často nedostatek zaměstnanců, což trápí i ostatní odvětví průmyslu a služeb v České republice. Průměrné mzdy v roce 2021 dosahovaly 36 tis. Kč (v některých výrobních oborech až 43 tis. Kč).

Celé odvětví je významně proexportně orientované, a proto je výrazně ovlivňováno hospodářsko-politickou situací ve světě spojenou s výrazně odlišnou cenou energií v Evropě a zbytku světa. Většina produkce skla a keramiky (80-90 %) směřuje do zahraničí, z toho 78 % do Evropské unie. V roce 2021 jsme zaznamenali nárůst vývozu, oproti roku 2020 se objem celkového vývozu zvýšil o 13,6 % na 52 mld. Kč. Převážně firmy vyrábějící užitkové sklo, bižuterii, porcelán a keramiku exportují své výrobky do většiny zemí světa a stále hledají nové trhy a obchodní partnery. Bohužel často negativně ovlivňují úspěch jejich obchodních aktivit válečné konflikty, celní válka či vývoj kurzu koruny k ostatním světovým měnám.

Nová Výroční zpráva sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2021 je k dispozici ke stažení na stránkách Asociace: https://askpcr.cz/pro-media/vyrocni-zpravy


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie