Skláři a keramici zvýšili tržby a postavili se inflaci

Skláři a keramici zvýšili tržby a postavili se inflaci

Globální ekonomický růst zpomaluje. Dodavatelské řetězce již sice fungují bez významnějších problémů, avšak v řadě zemí zůstává inflace i přes postupný pokles vysoká a nadále tak citelně snižuje kupní sílu koncových zákazníků. Komplikace spojené s enormním růstem cen energií, které firmám v odvětví skla a keramiky přinesl rok 2022, ovlivnily ceny produktů i finanční situaci firem v tomto energeticky náročném odvětví. Důsledky vývoje cen energií a všech vstupů s významně rostoucí inflací, pociťují firmy i v aktuálním roce. Realita roku 2023 přináší firmám po třech náročných letech další výzvu spojenou se stále vysokou inflací, která ve výsledku negativně ovlivňuje uvažování zákazníků napříč hospodářstvím. Výhled na další období není zcela pozitivní, a tak výrobce v odvětví skla a keramiky čeká další náročná výzva spojená s umístěním svých výrobků na český, evropský a světový trh, který je rozdělen ekonomickou politickou situací i rozdílnými cenami energií a základních vstupů nutných pro výrobu. To vytváří nerovnoměrné podmínky v jinak konkurenčním prostředí. Právě schopnost promítnout současné ceny vstupů do koncových výrobků a jejich úspěšné umístění na světový trh je největší výzvou pro výrobce a současně i exportéry v odvětví. Nejistota spojená s plánováním na příští rok 2024 ohrožuje stabilitu a někdy i existenci firem v odvětví.

Zástupci sklářského a keramického průmyslu ČR se ve dnech 13. a 14. září 2023 tradičně setkali na akci určené pro vlastníky, klíčové manažery, technické odborníky, akademiky i pedagogické pracovníky, zkrátka pro všechny zástupce a příznivce výroby a zpracování skla, keramiky, porcelánu a bižuterie v České republice.
 
Již IX. Setkání sklářů a keramiků se konalo v Choceradech, účastníci zhodnotili vývoj odvětví v roce 2022 a očekávání vycházející z aktuální situace v Čechách, Evropě i ve světě. Otázka energií a klima bylo nosným tématem Setkání, kterého se zúčastnilo přes 150 zástupců firem a akademické sféry, včetně jejich obchodních partnerů. Zástupci průmyslu, akademické sféry a státní správy diskutovali o trendech spojených s očekáváním v oblasti vývoje inflace, či dopadech evropské environmentální politiky na průmysl.
 
Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, který zahajoval Setkání, shrnul vývoj odvětví v České republice i Evropské unii.
 
Je zřejmé, že situace spojená s vysokou inflací v době, kdy se průmysl vzpamatovává z enormního růstu cen energií v roce 2022 má nyní, kdy průmysl bojuje s poklesem zakázek spojených s omezováním výroby pro řadu firem negativní až kritické dopady. Celou situaci komplikuje i problematický výhled na další období, který je spojen spíše s očekáváním poklesu poptávky v navazujících průmyslových odvětvích i u koncových zákazníků.
 
Rok 2022 z pohledu odvětví skla a keramiky (firmy nad 50 zaměstnanců)
 
Tržby sklářského průmyslu, za nimiž stojí hlavně energetické příplatky, dosáhly 63,85 mld. Kč, což je o 29,03 % více než v roce 2021. V současné době je v odvětví zaměstnáno přímo přes 20 tisíc pracovníků a pro další navyšování produkce firem je často problémem nedostatek zaměstnanců, což trápí i ostatní odvětví průmyslu a služeb v České republice. Průměrné mzdy v roce 2022 dosahovaly 39 tis. Kč (v některých výrobních oborech až 47 tis. Kč).
 
Celé odvětví je významně proexportně orientované, a proto je výrazně ovlivňováno hospodářsko-politickou situací ve světě, spojenou s výrazně odlišnou cenou energií v Evropě a zbytku světa, a tak i s vývojem inflace, která ovlivňuje cenu všech vstupů. Většina produkce skla a keramiky (80-90 %) směřuje do zahraničí, z toho 80 % do Evropské unie. V roce 2022 jsme zaznamenali nárůst vývozu, oproti roku 2021 se objem celkového vývozu zvýšil o 16,8 % na 61 mld. Kč. Převážně firmy vyrábějící užitkové sklo, bižuterii, porcelán a keramiku exportují své výrobky do většiny zemí světa a stále hledají nové trhy a obchodní partnery. Bohužel často negativně ovlivňují úspěch jejich obchodních aktivit válečné konflikty, odlišná cena energií, celní válka či vývoj kurzu koruny k ostatním světovým měnám.
 
Nová Výroční zpráva sklářského a keramického průmyslu ČR za rok 2022 je k dispozici ke stažení na stránkách Asociace: https://askpcr.cz/pro-media/vyrocni-zpravy

Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie