WORKSHOP BOZP – SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

WORKSHOP BOZP – SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE

Dne 26. října 2022 se uskutečnil v hotelu U Kozičky v Teplicích workshop organizovaný v rámci vzdělávacího projektu, konkrétně seminář klíčové aktivity KA č. 5 - Odborné kurzy pro členy ASKP z oblasti HR.

Semináře se zúčastnilo celkem 24 posluchačů. Zúčastnili se převážně manažeři a referenti bezpečnosti práce, bezpečnostní a požární technici a OZO v oblasti BOZP z jednotlivých firem, dále pak HR a výrobní manažeři a další manažeři a vedoucí zaměstnanci firem. Nosnou část workshopu tvořily prezentace jednotlivých účastníků a následná diskuze. Následující den se v rámci aktivity uskutečnila nad rámec semináře exkurze ve firmě Knaufinsulation spol. s.r.o. v závodu v Krupce, kde měli účastníci možnost nahlédnout přímo do provozu firmy.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie