VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ – PŘENOS ZNALOSTÍ ZE ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ

Dne 9. listopadu 2022 se v Praze v hotelu Duo uskutečnil seminář organizovaný v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“.

Účastníci semináře se věnovali tématům jako je kolektivní vyjednávání, důchodové pojištění, valorizace mezd a inflace a vyhodnocení rizik a vhodnosti osobních ochranných pracovních prostředků. Pozornost byla věnována poznatkům z podnikových kolektivních smluv z navštívených nadnárodních společností během zahraničích stáží v Itálii (září 2019), v Belgii (květen 2022), ve Španělsku (červen 2022) a na Slovensku (září 2022).

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie