Pořadatelé a partneři / Organizers and partners

Pořadatel, partneři, kurátor, scénografie, instalace a realiazce, poděkování

POŘADATEL VÝSTAVY / EXHIBITION ORGANIZER
Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky
Association of the Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic
 
PARTNEŘI / PARTNERS
Národní technické muzeum v Praze / National Technical Museum in Prague
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou
 
KURÁTOR VÝSTAVY, SCÉNÁŘ A TEXTY / EXHIBITION CURATOR, SCENARIO AND TEXTS
PhDr. Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou
 
SCÉNOGRAFIE A GRAFICKÝ DESIGN / SCENOGRAPHY AND GRAPHIC DESIGN
LLEV / Eva Mochalová & Marcel Mochal
 
INSTALACE A REALIZACE / INSTALLATION AND REALIZATION
Národní technické muzeum v Praze / National Technical Museum in Prague
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Eltro Šťastný s.r.o.
HPL Service s.r.o.
Astron Group
LLEV
 
PŘEKLAD / TRANSLATION
Alžběta Sůvová
 
PODĚKOVÁNÍ / ACKNOWLEDGEMENTS
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Ministerstvo kultury České republiky / Ministry of Culture Czech Republic

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie