Členové - Obalové sklo

O-I Czech Republic a.s.SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnostSTÖLZLE - UNION, s.r.o.VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost