Členové - Obalové sklo

Owens - IllinoisSKLÁRNY MORAVIA, akciová společnostSTÖLZLE - UNION, s.r.o.Thun 1794, a.s.VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnostAMIRRO, s.r.o.