Antidumping

Antidumping je opatřením na ochranu domácího trhu před nekalým vývozem. Dumpingem se nejčastěji rozumí prodej vyváženého zboží za hranicemi levněji než v zemi výroby, což negativně ovlivňuje poptávku po tuzemských výrobcích. Stát se proti dumpingu snaží bojovat zavedením antidumpingových opatření, např. zavedením vysokých cel na dovážené zboží, čímž se z trhu vyloučí nekalá soutěž, nebo se alespoň znesnadní.

Cílem antidumpingového opatření je odstranění dumpingové marže. Dumpingová marže se zjišťuje porovnáním exportní ceny s „normální cenou“, což je cena, za kterou se daný výrobek obchoduje v zemi vývozce. Antidumpingové opatření má formu valorického cla (procentuální částka z hodnoty zboží) nebo specifického cla (pevná částka za určitou fyzickou jednotku), uvalovaného na 5 let, s možností prodloužení na dalších 5 let. 

Antidumpingové šetření se řídí v základech pravidly Světové obchodní organizace, specificky příslušnou národní legislativou. Uvalení antidumpingového cla předchází antidumpingové šetření, na kterém dotčení vývozci ve vlastním zájmu spolupracují. 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie