Podpora exportu

  • Státní podpora exportu

Mezi specializované instituce pro exportéry patří agentura Czech Trade, ČEB, EGAP a zastupitelské úřady. V publikaci „Export v kostce“ lze najít nabídky služeb státu pro exportéry. „Export v kostce“ je produktem Ministerstva průmyslu a obchodu, které odpovídá za obsah publikace a provádí její pravidelné aktualizace. Jednotlivé služby poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a jeho Zelená linka pro export, Zastupitelské úřady ČR v zahraničí (ZÚ), agentura CzechTrade, Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (4,9 MB)

  • Nestátní podpora exportu

Jedná se především o exportní podporu ze strany hospodářských komor, zahraničně-obchodních komor, soukromých firem a společností formou informační, marketingové či konzultační asistence.

  • Exportní strategie

Exportní strategie ČR pro období 2012–2020 vychází ze současného stavu české ekonomiky a situace na evropských a světových trzích.

Strategie vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020 a shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu, jejich cíle a rovněž opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k naplnění těchto cílů. Exportní strategie přistupuje k proexportním činnostem relativně široce – zaměřuje se nejen na činnosti a postupy, které mají přímý a výhradní vztah k exportním procesům, ale i na další, související a navazující politiky státu.

  • Dotace pro exportéry

Dotaci může získat malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise č. 651 / 2014. Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 200 tisíc až 5 milionů Kč. Mezi podporované aktivity patří usnadnění vstupu podniku na zahraniční trhy prostřednictvím účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Je možné podpořit výdaje jakými jsou např. pronájem, zřízení a provoz stánku, doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení.

  • Vládní koncepce a politiky

Zastřešujícím koncepčním dokumentem v hospodářské oblasti je Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.

ČR má předpoklady usilovat o podstatné zvýšení a dlouhodobé udržení životní úrovně občanů v globalizovaném světě. Ambicí ČR je posunout se během následujících let do první dvacítky zemí podle indexu globální konkurenceschopnosti.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie