Emisní povolenky

Emisní povolenky jsou nástrojem, který si klade za cíl snížit emisi skleníkových plynů v Evropské unii, zejména CO2. Systém emisních povolenek funguje ve stávající podobě od roku 2005, kdy vstoupil v platnost tzv. Kjótský protokol. Tehdy mezi sebe členské země rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2 do ovzduší. V případě, že firma emisní kvótu překročí, musí si další emisní povolenku nakoupit na trhu. S povolenkami lze obchodovat na evropských energetických burzách.

Obchodování zahrnuje přes 11.000 podniků z energetiky, výroby oceli, železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, sklokeramického průmyslu, chemického průmyslu, rafinérií a letecké přepravy v 31 státech. Jeho pokrytí je zhruba dvě miliardy tun CO2 ročně.

Podniky v ČR monitorují své emise a každoročně je vykazují ministerstvu životního prostředí. Část povolenek dostávají bezplatně výměnou za investice do ekologičtějších provozů.

V roce 2019 by mělo dojít k reformě celého systému označovaného jako ETS. Evropská komise plánuje změnou mechanismu snížit přebytek povolenek na trhu a zvýšit tak jejich cenu. Přebytečné povolenky na vypouštění škodlivin do ovzduší by měly směřovat do takzvané „rezervy tržní stability“. Z ní mají být na trh uvolňovány pouze v případě zvýšené poptávky.

Cena emisní povolenky se neustále mění.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie