SPL Recycling, a.s.

Společnost SPL Recycling a.s. je již 27 let provozovatelem recyklační linky na odpadové ploché sklo v Chudeřicích u Bíliny. Od roku 2013 provozuje také recyklační linku na obalové sklo. Recyklační linky zpracovávají ploché sklo včetně skel lepených, drátoskel i ornamentních skel a také obalové sklo ze separovaného sběru z obcí a z průmyslové produkce. Recyklační linka sklo rozdrtí a odseparuje od organických nečistot, magnetických i nemagnetických kovů, keramiky, kamene a porcelánu včetně roztřídění dle granulometrických požadavků odběratelů výrobců obalového i plochého skla.Sídlo

Chotějovice 163
41804 Světec