Historie sklářské výroby v českých zemích, I. díl

Historie sklářské výrobyzpracoval kolektiv autorů vedených Olgou Drahotovou

Cena publikace je 414 Kč - VYPRODÁNO!

Rok vydání: 2005

První díl publikace Historie sklářské výroby v českých zemích je součástí mimořádného projektu - prvního souhrnného zpracování historie sklářství u nás nejen z pohledu historického a uměleckohistorického, ale také z hlediska technologie materiálů. Je výsledkem spolupráce předních odborníků z řad archeologů, historiků, historiků umění a technologů výroby skla. Vedle uměleckého skla /jímž se většina dosud vydaných knih zabývá/ autoři podrobně zpracovali přehled o výrobě užitkového, průmyslového a technického skla, bižuterie a osvětlovacích těles. Kniha se věnuje také vývoji odborného školství, výzkumu a sklářské literatury a rozvoji obchodu se sklářskými výrobky. V jednotlivých historických obdobích je sledován rovněž kontext s celkovým historickým, politickým a demografickým vývojem.

První díl se zabývá sklářskou výrobou od pravěku do raného středověku do konce 19. století. Druhý díl, který byl vzhledem k svému rozsahu rozdělen do dvou svazků, pojednává o sklářství ve 20. století (vyšel v roce 2003). Třetí díl obsahuje encyklopedický soupis skláren od středověku do devadesátých let 20. století, výběrový soupis sklářských rafinérií z 18. a 20. století, výběrový slovník významných osobností a rodů a slovník historického sklářského názvosloví ve dvou jazykových mutacích (německá a anglická).

 

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie