Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, ateliér Design keramiky

Vysokoškolská výuka v oboru užitého umění a designu


Štítky Školy


Sídlo

Tovární 50/ 68
417 02 Dubí