Ústav skla a keramiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Ústav skla a keramiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nabízí bakalářské (Bc.), navazující magisterské (Ing.) i doktorské programy (Ph.D.) zaměřené na chemii a technologii anorganických materiálů.

 

Věda a výzkum na ústavu zahrnuje především:

Nové typy skel a keramiky - biokeramika a bioskla pro kostní náhrady, konstrukční keramika, skla pro imobilizaci odpadů, křišťálová skla s nízkým obsahem těžkých kovů, iontově vodivá skla, skelné membrány pro palivové články, laserová skla, transparentní keramika, stavební materiály s využitím alkalicky aktivovaných pojiv a druhotných surovin, žárovzdorné vláknité kompozity s cementovým pojivem, koroze žáromateriálů, vysoce pevné a žárovzdorné cementy

Funkční vrstvy na sklech a dalších substrátech – vrstvy chemicky a mechanicky odolné, fotokatalytické, antireflexní, baktericidní, bioaktivní

Transportní a koloidně-chemické jevy a jejich vliv ve výrobních procesech tradiční a moderní keramiky, závislost termomechanických vlastností porézních a kompozitních materiálů na jejich struktuře

Koroze a chemická odolnost skel (pro lékařské, farmaceutické a potravinářské účely), keramiky a glazur, žáromateriálů a stavebních materiálů

Nové aplikace metod elektronové a optické mikroskopie a mikroanalytických metod pro hodnocení anorganických materiálů a pro analýzu povrchů pevných látek

Modelování struktury skel

3D tisk anorganických nekovových materiálů


Štítky Školy


Sídlo

Technická 5/ 5
160 00 Praha