Střední škola AGC a.s.

Škola patří mezi nestátní, firemní střední školy. Jediným vlastníkem a zřizovatelem školy je společnost AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, která vyrábí a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (vnější fasády a dekorativní sklo do interiérů), automobilový průmysl (nová a náhradní skla) a solární průmysl. Společnost je evropskou pobočkou skupiny AGC Glass, největšího výrobce plochého skla na světě.

Vize naší školy:

Vychováváme sebevědomé a respektované odborníky pro moderní průmysl na principech spojení tradice, znalostí, morálky a dovedností, jako nosného pilíře v oblasti výchovy a vzdělávání v regionu Teplice. Ve spojení se zřizovatelem budujeme stabilní systém pro přípravu odborníků na vybrané technické pozice dle požadavků a potřeb společnosti i trhu práce.

Škola je zapojena do celé řady mezinárodních a vnitrostátních projektů, na poli vzdělávání působíme od roku 1949.

Škola je zařazena do sítě středních škol technických, působí ve formě akciové společnosti. Nosnou činností je výuka oborů vzdělání:

Obory zakončené maturitní zkouškou (4leté):

  • Informační technologie
  • Mechanik elektrotechnik
  • Ekonomika a podnikání
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácené dálkové studium (2 roky)

Obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem (3leté):

  • Elektrikář
  • Elektrikář - zkrácené dálkové studium (1 rok)

Dále nabízíme celoživotní vzdělávání pro mateřskou firmu, organizace regionu a rekvalifikace pro potřeby Úřadu práce v Teplicích.


Štítky Školy


Sídlo

Rooseveltovo náměstí 5/ 5
415 03 Teplice