Sklářské suroviny

Sklářské surovinyIng. Antonín Smrček, CSc., Ing. František Voldřich

Cena publikace je 150 Kč

Rok vydání 1994

Publikace podává ucelený přehled surovin používaných při výrobě skla. Členění je založeno na chemické podstatě surovin - podle prvků, které do skloviny vnášejí. Jednotlivé kapitoly obsahují údaje o geochemii, nalezištích, způsobu těžby či výroby, ekonomii a ekologii, vlivu na vlastnosti skla a technologie tavby, včetně hodnocení.

Je zpracována jako přehledná příručka pro celé sklářství, proto zahrnuje i oblasti, které se surovinami úzce souvisí - technologii kmenáren, návrhy složené skel, krátce pojednává o volbě čeřiv, o praxi barvení a odbarvování a o urychlovačích. Je určena především pro technology v provozu, pro praktické využití. Přináší velké množství souborných informací podložených celosvětovou odbornou literaturou i bohatými zkušenostmi autorů z vlastní praxe.

Objednávky:

Adresa

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Dělnická, Praha 7, 170 00

Telefon

+420 271 745 888

E-mail

info@askpcr.cz

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie