Vady skla

Vady sklaDoc. Ing. Miloslav Bartuška, CSc., a spoluautoři

Cena publikace je 500 Kč

Rok vydání 2001

Citace z přebalu publikace:
"Podnět k vytvoření knihy "Vady skla" vyšel z České sklářské společnosti. Cílem bylo doplnění určité mezery v české odborné literatuře o tématiku, která nepřestala být aktuální od samého počátku výroby skla. Přes výrazný pokrok ve všech úsecích výroby - od čistějších a ve vlastnostech stabilnějších surovin, přes vývoj nových technologií tavení, čeření a zpracování skloviny, provázený progresivní konstrukcí pecních agregátů až k vývoji odolnějších žárovzdorných materiálů - zůstávají vady neodlučitelnou součástí skla. Jejich druh a četnost určují spolu s dalšími parametry kvalitu výrobku, tím možnost uplatnění na trhu a významně ovlivňují ekonomiku produkce. Je proto pochopitelná snaha omezit vady na ekonomicky přijatelnou míru - specifickou pro jednotlivé druhy výrobků. K tomu lze dojít pouze důsledným poznáním podstaty vady, nalezením zdroje, z něhož pochází, a následným zásahem do technologie, pokud je objektivně možný. Nezbytnou pomůckou v uvedených krocích je literatura pojednávající o identifikaci vad a jejich původu.

České monografie o vadách skla jsou dosud reprezentovány knihami M. Fandrlíka "Vady skla" z roku 1963 a "Vady skla - klíč k určování ve výrobě" z roku 1966. Později byla tématika vad skla pouze součástí příručky "Příručka pro sklo, užitkovou keramiku a smalt" vydanou v roce 1974 a následně byla probrána ve "Sklářském praktiku" z roku 1990. Autorem kapitol o vadách byl v obou případech M.Bartuška. Uvedená literatura je mimo knihovny nedostupná. Tématika identifikace vad a jejich zdrojů zůstávala sice na pořadu odborných seminářů a osvědčených "Letních sklářských škol", avšak dosud chybělo obšírnější literárná zpracování od roku 1966, respektující zmíněný pokrok ve výrobě skla."
Konec citátu

Objednávky:

Adresa

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Dělnická, Praha 7, 170 00

Telefon

+420 271 745 888

E-mail

info@askpcr.cz

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie