Historie sklářské výroby v českých zemích, II. díl/1 a II. díl/2

Cena je Historie sklářské výroby II./1 - 234 Kč, Historie sklářské výroby II./2. - 294 Kč

Histrorie sklářské výroby

Rok vydání 2003

Na jeho vzniku se podílelo několik desítek odborníků z řad archeologů, historiků, historiků umění a technologů výroby skla. Vedle uměleckého skla ( jímž se většina dosud vydaných knih především zabývá ) autoři podrobně zpracovali celou širokou škálu sklá

řské výroby - tedy výrobu užitkového, průmyslového a technického skla, bižuterii, výrobu lustrů a osvětlovacích těles. Kniha se věnuje také vývoji odborného školství a vydávání 

sklářské literatury, V jednotlivých historických obdobích je sledován rovněž kontext s historickým, demografickým a politickým vývojem, s rozvojem technického výzkumu, průmyslu a obchodu atd.

První díl se zabývá vývojem sklářství od pravěku do poloviny 19. století, druhý díl pojednává o období od poloviny 19. století do současnosti.  

Objednávky:

Adresa

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Dělnická, Praha 7, 170 00

Telefon

+420 271 745 888

E-mail

info@askpcr.cz

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie