Chlazení skla

Chlazení sklaIng. František Schill, CSc.

Cena publikace je 80 Kč

Rok vydání: 1993

Kniha pojednává o teorii i praxi chlazení skla a kontrole napětí ve skle, o chladicích pecích a jejich provozu. Stručně jsou popsány metody k určování základních veličin potřebných k výpočtům chladicích postupů; doplněny jsou hodnotami těchto veličin pro nejběžnější typy skel. Uvedeny jsou též způsoby určování chladicích postupů, s příklady výpočtů a postupů při kontrole napětí ve výrobcích. V závěru je výhled dalšího rozvoje chlazení skla.

Publikace je určena pracovníkům ve sklářském průmyslu, žákům středních průmyslových škol sklářských, posluchačům vysokých škol se zaměřením na obor silikátů, technologům sklářských provozů elektrotechnického a optického průmyslu, výrobcům chladicích pecí a uživatelům sklářských výrobků ve stavebním a potravinářském průmyslu.


knihu lze objednat v sekretariátu Asociace
knihu lze koupit přímo nebo zaslat na dobírku

 

Objednávky:

Adresa

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, Dělnická 12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Telefon

+420 271 745 888

E-mail

info@askpcr.cz

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie