Laboratoř anorganických materiálů, Spol. pracoviště VŠCHT Praha a ÚSMH AV ČR

Laboratoř anorganických materiálů (LAM) je společným pracovištěm Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i. Činnost LAM pokrývá rovnoměrně oblast výuky a základního i aplikovaného výzkumu.


V pedagogické oblasti se podílíme na výuce bakalářského studijního oboru Chemie a technologie materiálů, magisterského studijního oboru Anorganické nekovové materiály a doktorského studijního oboru Chemie a technologie anorganických materiálů.


Výzkumná činnost je zaměřena na studium tavicích procesů skel a materiálů pro aplikace ve fotonice.Sídlo

Technická 5/ 5
160 00 Praha