Česká sklářská společnost

Česká sklářská společnost, z.s. je dobrovolná, odborná organizace, která sdružuje individuální a kolektivní členy sklářských oborů, bižuterie a dalších příbuzných oborů. Je samostatnou právnickou osobou. Je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

Činnost ČSS

Rozvíjí tvůrčí aktivity,schopnosti a znalosti svých členů. Vyvíjí činnost na poli sklářské vědy, výzkumu, techniky, technologie, péče o životní prostředí, sklářské historie, umění, sklářského školství a v dalších směrech.
Ve své činnosti je zaměřena zejména na:

  • pořádání odborných konferencí, seminářů, přednášek, odborných kurzů a školení,
  • klubovou činnost,
  • péči o odborný tisk a vlastní ediční činnost,
  • pořádání soutěží a udílení ocenění,
  • konzultační, poradenskou a normalizační činnost,
  • pořádání tématických zájezdů, studijních pobytů a stáží členů.

Korespondenční adresa:

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.

tajemník České sklářské společnosti, z. s.

Dolní 1491/3

Praha 4 - Nusle, 140 00Sídlo

Arbesova 669
466 04 Jablonec nad Nisou