Sklopísek Střeleč, akciová společnost

AKCIOVÁ SPOLEČNOST SKLOPÍSEK STŘELEČ je výrobce vysoce kvalitních sklářských, slévárenských, technických a filtračních písků mokrou i suchou cestou a výrobcem mletého křemene a křemičitých jílů.

Lokalita Střeleč je největším a nejkvalitnějším ložiskem sklářských písků v České republice. Nalézá se 10 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice, na katastrálním území obcí Střeleč, Mladějov a Újezd pod Troskami.

Ložisko se těží povrchovou těžbou v jámovém lomu, v etážích o mocnosti 3 až 15 metrů za použití vhodné těžební techniky. Těžba probíhá selektivně. Po vytěžení se křemičité písky průmyslově zpracovávají, čistí a třídí dle zrnitosti. Výroba je zcela ekologická. Úprava písků se provádí tříděním ve vodním prostředí a gravitační nebo magnetickou separací bez použití chemikálií.

Část písku slouží jako surovina na mletí ve speciálním mlýnu. Mikromleté písky jsou vyráběny mletím v neželezném prostředí a tříděním za použití větrných třídičů. Tato produkce je vynikající surovinou pro výrobu skelných vláken, smaltů apod.

SKLOPÍSEK STŘELEČ, A.S. dodává křemenný písek vysoké čistoty jako základní surovinu pro křišťálové, obalové a ploché sklo a pro výrobu skelných vláken. Střelečský písek je vhodný pro širokou oblast využití ve slévárenském a automobilovém průmyslu, dále na výrobu glazur a smaltů. Chemická čistota a příznivá zrnitost jsou ceněny i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v průmyslu keramickém, elektrotechnickém, strojírenském, gumárenském, v úpravárenství vod a ve stavebnictví.Sídlo

Hrdoňovice 80
507 45 Újezd pod Troskami