Provodínské písky, a. s.

Provodínské křemenné písky se těží již od roku 1913. Naše společnost navázala na tradici Prvního severočeského závodu na výrobu sklářských písků a pískovcových cihel Wilhelm Schulz.

Od roku 1946 existovala společnost s firemním jménem Severočeské pískovny n. p. Provodín. Po několika změnách názvu vznikl v roce 1962 závod Keramické a sklářské suroviny, národní podnik Karlovy Vary. V současné době je to společnost Provodínské písky a.s. se sídlem v Provodíně. Společnost patří od roku 1992 do skupiny Quarzwerke GmbH Frechen, SRN.

Vysoce kvalitní sklářské písky, které se vyrábí v naší společnosti, se tradičně používají ve sklárnách, slévárnách, stavebních firmách a mnoha průmyslových odvětvích. Kromě svých výrobků nabízíme i speciální výrobky a plniva vyráběné mateřskou společností Quarzwerke. Naše nabídka je ovšem doplněna také o křemenné písky různých zrnitostí z naší slovenské dceřinné společnosti KERKOSAND spol. s r. o. v Šajdíkových Humencích, stejně jako o křemenné moučky další dceřinné firmy Minorit s. r. o. v Teplicích.

V současné době má akciová společnost Provodínské písky k dispozici 3 dobývací prostory v okolí Provodína, v nichž probíhá povrchová těžba. Vzhledem k pevnosti pískovce se musí při těžbě provádět trhací práce pro jeho rozpojení. Pískovec se poté drtí ve 2-stupňovém drtiči a následně se přepravuje pásovým dopravníkem na meziskládku. Odtud se provádí podávka do moderní úpravy. Pro získávání vysoce kvalitních sklářských, slévárenských a filtračních písků se surovina ve více stupních zbavuje kalu, prosévá a třídí vodním procesem. Používaná technologická voda se pomocí odlučovačů písku a zahušťovače následně čistí, vznikající kaly se lisují. Upravené písky se skladují odděleně a poté se expedují jako vlhký písek, nebo se suší ve fluidní sušárně a podle objednávky se i balí.

Provodínské sklářské písky jsou tříděním upravené, ve svých chemických a fyzikálních směrných číslech standardizované výrobky. Používají se ve sklářském průmyslu pro výrobu plochého a dutého skla, jsou používány jako surovina v chemickém průmyslu, stejně jako dalšími spotřebiteli. Provodínské sklářské písky se vyznačují vysokou chemickou čistotou. Jejich obsah Si02 se pohybuje nad 98 %. Všechny druhy křemenných písků se dodávají vlhké po praní a sušené, volně ložené pro nakládku na nákladní automobily a vagóny. Sušené písky mohou být po dohodě dodávány také balené.Sídlo

165
417 65 Provodín