Energetika

Zachování konkurenceschopnosti českých firem - pomoc pro velké firmy

Vláda schválila návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc jim může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem (DKR). Pro české firmy to znamená, že nebudou v konkurenční nevýhodě oproti zahraničním podnikům.

MPO ZVEŘEJŇUJE VÝZVU NA POMOC FIRMÁM S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Žádosti bude resort přijímat od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023. Díky nedávnému rozšíření podpory na pomoc dosáhne více firem.

Vládní pomoc firmám podle Dočasného krizového rámce se rozšíří

Více firem bude moci žádat z programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen, tzv. Dočasného rámce Evropské komise. Vláda schválila jeho aktualizaci, díky které se pomoc firmám rozšíří i na další sektory. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun. Výzvu vypíše ministerstvo v první polovině listopadu.

Přehled: Zastropování cen elektřiny a plynu ne pro všechny firmy

Vláda dne 5. 10. schválila nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, tedy tzv. zastropování cen elektřiny a plynu na rok 2023. Cenový strop se bude vedle domácností a veřejného sektoru týkat i řady podnikatelských subjektů a to zejména těch klasifikovaných jako malé a střední podniky (MSP), jejichž definice vychází z aktuálně platných pravidel veřejné podpory. Velké podniky mohou mít zastropovány pouze dodávky elektřiny z nízkého napětí a maloodběru plynu.

Nominace zástupce českého energeticky náročného průmyslu do EU

Asociace sklářského a keramického průmylsu ČR společně s dalšími zástupci energeticky náročných odvětví nominovala do Poradní skupiny pro průmyslovou energetickou platformu EU při Generálním ředitelství pro energetiku Evropské komise (EU ENERGY PLATFORM INDUSTRY ADVISORY GROUP) Daniela Urbana, předsedu představenstva České ocelářské unie, který bude zastupovat zájmy velkých spotřebitelů energie. 

Otevřený dopis na premiéra: Nečinnost vlády ohrožuje průmysl

BEZ OKAMŽITÉHO ZÁSAHU VLÁDY HROZÍ KRACH MNOHA FIREM A MASIVNÍ PROPOUŠTĚNÍ

Zástupci energeticky náročných průmyslových odvětví zaslali předsedovi vlády ČR otevřený dopis, v němž jej žádají o urychlený zásah proti extrémním cenám energií a maximální podporu českého průmyslu v Evropské unii. Doporučují vládě šest konkrétních opatření, která by pomohla řešit příčiny nebo tlumit následky současných cen, které nemají nic společného s českou realitou.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie