Energetika

Vláda schválila novelu energetického zákona

Vláda schválila novelu energetického zákona, jejímž cílem je úprava pravidel trhu s elektřinou a zároveň lepší ochrana zákazníků na trhu s energiemi. Novela v zákoně ukotví akumulaci, tedy ukládání přebytečné elektřiny, flexibilitu sítě a agregaci. Nová pravidla dají spotřebitelům možnost lépe řídit jejich spotřebu a umožní jim tak snižovat jejich výdaje za elektřinu. Kromě toho posílí energetickou soběstačnost zákazníků a zmírní tlak na růst regulované složky ceny elektřiny. Nyní návrh projednají poslanci.

Evropa: Prohlášení energeticky náročných odvětví

Glass Alliance Europe zveřejnilo společné stanovisko Aliance energeticky náročných průmyslových odvětví.  Transformace evropských energeticky náročných průmyslových odvětví do roku 2040 naléhavě vyžaduje v současnosti chybějící předpoklady umožňující přechod. Ambiciózní cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040 znamená hluboké přetvoření energeticky náročných průmyslových odvětví, která jsou základy evropské výrobní páteře a jejích hodnotových řetězců. Tento bezprecedentní cíl je vzdálen méně než dvě desetiletí.

Návrh evropské komise na snížení emisí je nesplnitelný

Praha, 14. února 2024 - Zástupci energeticky náročných odvětví českého průmyslu upozorňují, že ČR by neměla podpořit Evropskou komisí navržený klimatický cíl snížit emise o 90 % do roku 2040. Návrh vychází z nerealistických předpokladů a zcela opomíjí skutečnost, že Evropská unie ani jednotlivé členské státy zatím nevytvořily podmínky nezbytné pro masivní investice do zelené transformace průmyslu v jednotlivých zemích. 

Vláda odděluje český sklářský a keramický průmysl od Evropy

Současná česká vláda se rozhodla oddělit český sklářský a keramický průmysl od Evropy! V rámci konsolidačního balíčku ruší stávající daňové osvobození (tzv. energetická daň) u mineralogických procesů, mezi které patří i výroba skla, keramiky a porcelánu. Tyto činnosti byly a nadále mohou být na národní úrovni vyjmuty ze zdanění, jak připouští revize evropské směrnice Energy Taxation Directive (ETD). 

Zachování konkurenceschopnosti českých firem - pomoc pro velké firmy

Vláda schválila návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc jim může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem (DKR). Pro české firmy to znamená, že nebudou v konkurenční nevýhodě oproti zahraničním podnikům.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie