Vláda odděluje český sklářský a keramický průmysl od Evropy

Vláda odděluje český sklářský a keramický průmysl od Evropy

Současná česká vláda se rozhodla oddělit český sklářský a keramický průmysl od Evropy! V rámci konsolidačního balíčku ruší stávající daňové osvobození (tzv. energetická daň) u mineralogických procesů, mezi které patří i výroba skla, keramiky a porcelánu. Tyto činnosti byly a nadále mohou být na národní úrovni vyjmuty ze zdanění, jak připouští revize evropské směrnice Energy Taxation Directive (ETD). 

Pouze jediná Česká republika se rozhodla v rámci konsolidačních opatření tuto daň znovu vybírat, přestože ve všech okolních státech tomu tak není. Tím si Česká republika uvaluje dodatečné náklady na svůj sklářský a keramický průmysl, který je již tak těžce zasažen ochlazením ekonomiky a snižuje jeho konkurenceschopnost vůči okolním zemím. Toto rozhodnutí vláda učinila v rozporu se svojí dlouhodobou pozicí v rámci Evropské unie. Dále hrozí, že současně projednávaný návrh ERÚ z 30.10.2023 prostřednictvím nárůstu regulovaných složek cen elektřiny a plynu, přinese českému průmyslu, a především energeticky náročným odvětvím, kam sklo a keramika patří, velmi výrazný nárůst jejich nákladů. Nechce-li vláda dále snižovat konkurenceschopnost českých firem na evropském i světovém trhu, musí v tomto směru přibrzdit tempo svých ambicí a svá rozhodnutí korigovat s ohledem na vývoj v okolních zemích. Vláda musí udělat kroky pro omezení skokového nárůstu cen energií, které, mimo jiné, patří k nejdražším v Evropě (dle Eurostatu).

Celý český průmysl, především však firmy v našem proexportně orientovaném odvětví, pocítí dopady konsolidačního balíčku. Přestože se s maximálním úsilím za pomoci úsporných režimů a zaváděním inovativních postupů, hlavně ve výrobě, snažíme snižovat energetickou náročnost a závislost a rovněž děláme vše proto, abychom udrželi provoz podniků a pracovní místa pro všechny naše zaměstnance, začíná pro nás být v této mimořádné situaci zajištění těchto záležitostí pomocí standardně dostupných nástrojů poměrně velkým problémem.

Podniky sdružené v Asociaci sklářského a keramického průmyslu České republiky jsou významnou součástí národní ekonomiky. Jedná se o firmy s dlouhou tradicí zaměstnávající ve svých výrobních provozech desítky tisíc zaměstnanců. Jejich produkty jsou ekologické, recyklovatelné a dlouhodobě udržitelné. Výrobky jsou využívány ve stavebnictví, potravinářském, chemickém, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích. Podstatná část těchto firem podniká v regionech se strukturálním postižením a vysokým stupněm nezaměstnanosti. Protože jsou firmy v odvětví proexportně orientované, dopadá na ně citlivě současná politicko-ekonomická situace ve světě, která má za následek snižující se poptávku. Tyto průmyslové obory jsou navíc energeticky náročnými výrobami. Přesto výroba skla, porcelánu a keramiky má nezastupitelnou budoucnost ve světě, a to z pohledu designu, ekologie a dalších jedinečných užitkových vlastností těchto materiálů. Věříme, že bude mít svoji nezastupitelnou budoucnost i v České republice. Chápeme současnou komplikovanou situaci vlády při řízení státního rozpočtu. Jeho zlepšení a vyrovnání podporujeme, ale stejně tak naše odvětví potřebuje pochopení od zástupců našeho státu, aby vnímali, jak velmi negativně pociťujeme snížení konkurenceschopnosti v porovnání s producenty z dalších zemí Evropy a celého světa.

Toto „zrušení osvobození“ a nárůst nákladů regulovaných složek vzdaluje české firmy od evropského trhu a z rozhodnutí vlády je znevýhodňuje jak v domácí, tak i v evropské soutěži, kam exportují až 70 % svých výrobků.


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie