Vláda přijala kroky ke snížení regulované složky ceny elektřiny

Vláda přijala kroky ke snížení regulované složky ceny elektřiny

Po mnoha jednáních a s výrazným přispěním aktivit Svazu průmyslu a dopravy ČR přijala Vláda ČR na zasedání 13. 12. 2023 kroky umožňující ERÚ snížit poplatek za podporované zdroje energie v ceně elektřiny na hladinách vysokého napětí a velmi vysokého napětí.

Toto umožňuje nová úprava schválená v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Po dílčím snížení regulovaných složek cen energie oproti návrhu ERÚ z října je toto další krok, jak alespoň částečně zmírnit skokový nárůst ceny pro řadu firem.

Vzhledem k tomu, že z dostupných informací vychází, že průmysl v okolních státech bude mít poplatky výrazně nižší, budeme o této situaci dále s vládou jednat, tak abychom vytvořili srovnatelné podmínky pro konkurenceschopnost našich firem.

Co konkrétně usnesení bude znamenat:
Poskytnutí dodatečných prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím schváleného usnesení vlády podle předběžných odhadů ERÚ umožní upravit sazbu složky ceny podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro napěťové hladiny VN a VVN na částku cca 115 tis. Kč/MW/měsíc. Technicky se jedná o snížení složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie o 2/3 oproti schválenému cenovému rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2023 (368 280 Kč/MW/měsíc). Konkrétní snížení ceny si ale musí každá firma spočítat.
Firmy se tak vrátí do mechanismu odrážející energetickou náročnost a optimalizaci zatížení elektrické sítě. Platba na hladině NN nebude touto změnou dotčena a zákazníci budou hradit zákonné maximum (495 Kč/MWh). Zároveň byla odložena změna tarifní struktury na hladinách VN a VVN nejdřív na rok 2025, aby se firmy na nové změny mohly dostatečně připravit.
Na usnesení vlády bude v nejbližších dnech navazovat veřejný konzultační proces ke změně cenového rozhodnutí ERÚ tak, aby nové, nižší ceny platily už od 1. ledna 2024.

Se zástupci vlády panuje shoda, že jednání vlády se zástupci SP ČR budou pokračovat, včetně vyhodnocení dopadů na konkurenceschopnost firem během roku 2024 a potřeby dalších opatření. Zároveň bude pokračovat diskuse o systémových řešeních, která by do budoucna dokázala zabránit nepředvídatelnému zvyšování regulovaných cen energií.

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie