Evropa: Prohlášení energeticky náročných odvětví

Evropa: Prohlášení energeticky náročných odvětví

Glass Alliance Europe zveřejnilo společné stanovisko Aliance energeticky náročných průmyslových odvětví.  Transformace evropských energeticky náročných průmyslových odvětví do roku 2040 naléhavě vyžaduje v současnosti chybějící předpoklady umožňující přechod. Ambiciózní cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040 znamená hluboké přetvoření energeticky náročných průmyslových odvětví, která jsou základy evropské výrobní páteře a jejích hodnotových řetězců. Tento bezprecedentní cíl je vzdálen méně než dvě desetiletí.

Vedoucí postavení evropského průmyslu, které je založené na inovacích, kvalifikované pracovní síle a vytváření hodnot, je oslabováno vysokými cenami energií, které způsobují zpomalení ekonomiky. Naše sektory naléhavě potřebují zajištění potřebných velkých investic. Klimatická politika EU proto musí jít ruku v ruce s ambiciózní průmyslovou politikou, která umožňuje realizovat životaschopný a solidní obchodní model pro klimatický přechod. Dosavadní zkušenosti ukazují, že v případě absence ekvivalentních regulací klimatu ze strany třetích zemí, je evropský přístup založený na jednostranných plánech a stanovení cen uhlíku, nedostačující ke spuštění těchto investic. Místo toho Evropa naléhavě potřebuje komplexní investiční rámec, který zohledňuje i nový geopolitický kontext. Klíčovým předpokladem pro takový rámec je přístup k mezinárodně konkurenceschopné energii a dekarbonizační infrastruktura. V tomto ohledu by Evropa měla svůj současný nedostatek řešit zrychlením investic do kapacity a infrastruktury související s elektřinou, vodíkem, záchytem, využitím a uskladňováním uhlíku a zároveň zajistit, aby z těchto investic měli prospěch průmysloví spotřebitelé. Dále zjednodušená pravidla EU a vnitrostátního financování jak kapitálových výdajů (CAPEX), tak provozních výdajů (OPEX) jsou nezbytná k tomu, aby byla podpora předvídatelnější a aby se přechod zrychlil. Mělo by být podporováno nejširší spektrum řešení a technologií, a to i řešením případných administrativních překážek, jako je povolování.

Konkurenceschopný přechod energeticky náročných průmyslových odvětví ke klimatické neutralitě je proveditelný pouze v kontextu mezinárodní spravedlivé soutěže. Proto by EU měla posílit své politické nástroje, aby zajistila skutečně rovné podmínky pro průmysl EU ve prospěch odolnosti EU. Únik uhlíku a investic by měl být zastaven nastavením rámce proti úniku, který by zabránil tomu, aby se větší množství průmyslové činnosti zadávalo mimo Evropu, a poskytnutím srozumitelnosti pro realistický rámec pro období 2031–2040 pro určení zbytkových průmyslových emisí. Toto je pro EU příležitostí k tomu, aby zvrátila rizika deindustrializace a posílila její vedoucí postavení v oblasti klimatu a průmyslu.

Energeticky náročná odvětví jsou odhodlána i nadále přispívat k blahobytu a dekarbonizaci Evropy s jejich cenným kapitálem kvalitních pracovních míst a kontinuálních inovací, ale jejich úspěch naléhavě potřebuje podpůrný regulační rámec.


Soubory ke stažení

asociace je členem:

Svaz průmyslu a dopravy ČR Glass Alliance Europe

Partneři:

Česká sklářská společnost Cerame Unie Svaz výrobců skla a bižuterie Odborný časopis pro průmyslu skla, keramiky a bižuterie